Skupina předmětů - 2018_MEEMPPS3 - Povinné předměty profilující specializace

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty profilující specializace
Min. kreditů: 15   Max. kreditů: 15   Min. předmětů: 3 Role: PZ - Povinné předměty zaměření
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B1M13SVS Simulace výrobních systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5 Mach P., Zemen J.   13113
B1M13MAD Kontrolní metody a testování v elektrotechnologii 2P+2L CS Z,ZK L 2 5 Dušek K., Koblížek V., Mach P., Procházka R.   13113
B1M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů 2P+2L CS Z,ZK Z 3 5 Hrzina P., Knap V.   13113

Specializace Technologické systémy


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)