Skupina předmětů - 2018_BEEMPS2 - Povinné předměty specializace

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
M | P | Ú | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty specializace
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 7 Role: PZ - Povinné předměty zaměření
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B1B16MME Makro a mikroekonomika 2P+2S CS Z,ZK Z 1 5 Lízal L.   13116
B1B01MEK Matematika pro ekonomii 3P+2S CS Z,ZK L 4 5 Helisová K.   13101
B1B13VEZ Výroba elektronických zařízení 2P+2L CS Z,ZK L 4 6 Bušek D., Urbánek J.   13113
B1B16UEE1 Úvod do ekonomiky energetiky 2P+2C CS Z,ZK Z 5 5 Knápek J.   13116
B1B16ZPU Základy podnikání a účetnictví 2P+2C CS KZ Z 5 5 Starý O.   13116
B1B16PPP Právo pro podnikání 2P+2C CS Z,ZK L 6 5 Knápek J.   13116
B1B16ZFM1 Základy finančního managementu 2P+2C CS Z,ZK L 6 5 Starý O.   13116

Specializace - elektrotechnika a management


Stránka vytvořena 21.5.2024 17:50:43, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)