Skupina předmětů - 2018_MEEMEPPS2 - Compulsory subjects of the specialization

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the specialization
Min. kreditů: 15   Max. kreditů: 15   Min. předmětů: 3 Role: PZ - Povinné předměty zaměření
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE1M15ETT Electrical Heat 2P+2S EN Z,ZK Z 1 5 Kyncl J.   13115
BE1M15ENY Power Plants 2P+2S EN Z,ZK L 2 5 Müller Z.   13115
BE1M15DEE Distribution of Electrical Energy 2P+2S EN Z,ZK Z 3 5     13115

Specializace Elektroenergetika


Stránka vytvořena 20.5.2024 05:50:33, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)