Skupina předmětů - 2018_MEEMEPPS4 - Compulsory subjects of the specialization

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | F | M | O
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the specialization
Min. kreditů: 44   Max. kreditů: 44   Min. předmětů: 9 Role: PZ - Povinné předměty zaměření
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE1M16FIU Financial Accouting 2P+2S EN Z,ZK Z 1 5 Vašíček J.   13116
BE1M16EVE Economics of Power Generation 2P+2S EN Z,ZK L 2 5 Beneš M.   13116
BE1M16FIM1 Financial Management 2P+2S EN Z,ZK L 2 5 Starý O.   13116
BE1M16MAR Marketing 2P+2S EN Z,ZK L 2 5 Pešek O.   13116
BE1M16OVY Operations Research 2P+2C EN Z,ZK Z,L 2 5 Knápek J.   13116
BE1M16EKL Ecology and Economy 3P+1S EN Z,ZK Z 3 5 Knápek J.   13116
BE1M16MES Management and Economics of Power Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 3 6 Králík T.   13116
BE1M16MNR Managerial Decision Making 2P+2C EN Z,ZK Z 3 5 Knápek J.   13116
BE1M16EKM Econometrics and economic applications 2P+2S EN Z,ZK L 4 4 Lízal L.   13116

Specializace Management energetiky a elektrotechniky


Stránka vytvořena 17.7.2024 12:51:06, semestry: L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)