Skupina předmětů - 2018_BOIPS4 - Povinné předměty specializace

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
I | P | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty specializace
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PZ - Povinné předměty zaměření
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B4B39HRY Počítačové hry 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Bittner J.   13139
B4B36ZUI Základy umělé inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 4 6 Pěchouček M.   13136
B0B39PGR Programování grafiky 2P+2C+8D   Z,ZK L 4 6 Felkel P.   13139
B4B39IUR Implementace uživatelských rozhraní 2P+2S CS Z,ZK Z 5 6 Macík M., Míkovec Z.   13139
BE4B39VGO Vytváření grafického obsahu 2P+2C+8D EN Z,ZK Z 5 6 Čmolík L.   13139

Specializace - počítačové hry a grafika


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)