Skupina předmětů - 2018_MEEMPS - Povinné předměty specializace

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | E | P | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty specializace
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 6 Role: PZ - Povinné předměty zaměření
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B1M13EKP Ekologie a materiály 2P+2L CS Z,ZK Z 1 5 Kudláček I.   13113
B1M14TVM Teorie a aplikace výkonových měničů 2P+2L CS Z,ZK L 2 5 Lettl J.   13114
B1M15TVN Technika vysokých napětí 2P+2L CS Z,ZK L 2 5     13115
B1M13ASS Aplikace solárních systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 3 5 Benda V., Holovský J.   13113
B1M14ESP Elektrické stroje a přístroje 2P+2L CS Z,ZK Z 3 5 Mindl P.   13114
B1M15PRE1 Přenos a rozvod elektrické energie 2P+2S CS Z,ZK Z 3 5 Müller Z.   13115


Stránka vytvořena 21.6.2024 09:51:49, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)