Skupina předmětů - 2018_MEEMEPS - Compulsory subjects of the specialization

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | H | S | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the specialization
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 6 Role: PZ - Povinné předměty zaměření
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE1M13EKP Ecology and Materials 2P+2L EN Z,ZK Z 1 5 Kudláček I.   13113
BE1M14ESP Electric Machinery and Apparatus 2P+2L EN Z,ZK Z 2 5 Mindl P.   13114
BE1M15TVN High Voltage Engineering 2P+2L EN Z,ZK L 2 5     13115
BE1M13ASS Solar Systems Application 2P+2L EN Z,ZK Z 3 5 Benda V.   13113
BE1M14TVM Theory and Application of Power Converters 2P+2L EN Z,ZK L 3 5 Lettl J.   13114
BE1M15PRE1 Transmission and Distribution of Electricity 2P+2S EN Z,ZK Z 3 5 Müller Z.   13115


Stránka vytvořena 19.5.2024 15:50:46, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)