Skupina předmětů - 2018_BEEMPS1 - Povinné předměty specializace

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | M | S | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty specializace
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 6 Role: PZ - Povinné předměty zaměření
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B1B16MME Makro a mikroekonomika 2P+2S CS Z,ZK Z 1 5 Lízal L.   13116
B0B01STP Statistika a pravděpodobnost 2P+2S   Z,ZK L 4 5 Helisová K.   13101
B1B13VES Výroba elektrotechnických součástek 2P+2L CS Z,ZK L 4 6 Papež V.   13113
B1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 5 5 Zděnek J.   13114
B1B15EN3 Elektroenergetika 3 2P+2L CS KZ Z 5 4 Kyncl J.   13115
B1B13SSE1 Solární systémy a elektrochemické zdroje 2P+2L CS Z,ZK L 6 5 Benda V.   13113

Specializace - aplikovaná elektrotechnika


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)