Průchod: Specializace Technologické systémy - doporučený průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - Technologické systémy 2018

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Technologické systémy

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Technologické systémy 2018
Doporučený průchod: Specializace Technologické systémy - doporučený průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B1M13JAS1 Jakost a spolehlivost 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Mach P.   13113
P B1M14SSE Strojní struktury elektráren 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Kočárník P.   13114
P B1M15IAP Inženýrské aplikace 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Kyncl J.   13115
P B1M15PPE1 Prvky a provoz elektroenergetických soustav 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Müller Z.   13115
PZ B1M13EKP Ekologie a materiály 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Kudláček I.   13113
PZ B1M13SVS Simulace výrobních systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Mach P., Zemen J.   13113

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B1M16EKE1 Ekonomika elektroenergetiky 2P+2C CS Z,ZK L 5 Králík T., Starý O.   13116
PZ B1M13MAD Kontrolní metody a testování v elektrotechnologii 2P+2L CS Z,ZK L 5 Dušek K., Koblížek V., Mach P., Procházka R.   13113
PZ B1M14TVM Teorie a aplikace výkonových měničů 2P+2L CS Z,ZK L 5 Lettl J.   13114
PZ B1M15TVN Technika vysokých napětí 2P+2L CS Z,ZK L 5     13115
PV   Povinně volitelné předměty specializace         10      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B1MPROJ Projekt magisterský 0p+4s CS Z Z 5 Černohous J., Jandera J., Starý O., Vašíček J.   13000
PZ B1M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Hrzina P., Knap V.   13113
PZ B1M13ASS Aplikace solárních systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Benda V., Holovský J.   13113
PZ B1M14ESP Elektrické stroje a přístroje 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Mindl P.   13114
PZ B1M15PRE1 Přenos a rozvod elektrické energie 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Müller Z.   13115
P   Humanitní předměty         5      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 25     13000
V   Volitelné odborné předměty         4      


Stránka vytvořena 21.6.2024 14:50:48, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)