Popis předmětu - B1M14TVM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M14TVM Teorie a aplikace výkonových měničů
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:Lettl J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Lettl J. Kreditů:5
Cvičící:Bauer J., Kučera J., Lipčák O., Skarolek P. Semestr:L

Anotace:

Předmět je zaměřen na typické aplikace výkonových polovodičových měničů a problematiku jejich dimenzování, spínání a ochrany výkonových polovodičových prvků měničů. Rovněž jsou shrnuty základy modulačních a řídicích strategií výkonových polovodičových měničů a moderní trendy v jejich využití v oblasti elektrických pohonů i jiných aplikacích.

Osnovy přednášek:

1. Usměrňovače s protinapětím v zátěži, režim přerušovaného a nepřerušovaného proudu.
2. Práce trojfázového můstkového usměrňovače při vícenásobné komutaci.
3. Trojfázové střídavé měniče napětí, pracovní diagramy pro různé typy zátěže, zpětné vlivy na napájecí síť.
4. Aplikace výkonových polovodičových měničů v nepohonářských aplikacích, elektrostatické odlučovače, svařovací usměrňovače, nabíječe akumulátorů, supravodivý magnetický zásobník energie, indukční ohřev.
5. Kompenzace jalového výkonu, bezkontaktní spínače pro fázové a cyklové řízení, softstartéry.
6. Pulsní řízení odporu, způsoby ochrany proti elektrochemické korozi.
7. Výkonový tranzistor ve spínacím režimu, průběh zapínání a vypínání, vliv zátěže, dovolená pracovní oblast.
8. Ztrátová a bezeztrátová odlehčovací síť pro vypínání a odlehčovací síť pro zapínání tranzistorového spínače, realizace tranzistorového střídače v trojfázovém můstkovém zapojení.
9. Moderní regulovaný pohon, jeho součásti, funkční struktura, principy řízení, metody šířkově pulzní modulace.
10. Princip vektorové regulace, základní struktury, transformace rovnic asynchronního stroje do různých systémů souřadnic a používané matematické modely.
11. Princip přímého řízení momentu, základní struktury
12. Princip usměrňovačů s šířkově pulzní modulací, usměrňovače s šířkově pulzní modulací proudového typu a napěťového typu.
13. Principy návrhu a řízení víceúrovňových střídačů a maticových měničů.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Pokyny ke cvičením, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, seznámení s laboratoří, práce s osciloskopem
2. Jednofázový řízený můstkový usměrňovač se sériovou R+L zátěží a paralelní R+C zátěží
3. Regulace řízeného jednofázového můstkového usměrňovače s proměnnou odporovou zátěží na konstantní proud
4. Vliv rozptylové induktance přívodu na dobu komutace trojfázového můstkového usměrňovače
5. Rezonanční sériový můstkový střídač
6. Rezonanční paralelní můstkový střídač
7. Kompenzační obvod s usměrňovačem
8. Kompenzační obvod se střídavým měničem napětí
9. Řízení proudu zátěže střídavým měničem napětí v sekundárním obvodu transformátoru při odporové zátěži 10. Řízení proudu zátěže střídavým měničem napětí v sekundárním obvodu transformátoru při induktivní zátěži 12. Řízení systému s nepřímým měničem kmitočtu s napěťovým stejnosměrným meziobvodem
s šířkově pulzní modulací výstupních napětí
11. Řízení systému s usměrňovačem s šířkově pulzní modulací vstupních napětí
13. Řízení proudu zátěže střídavým měničem napětí v primárním obvodu transformátoru
14. Zápočet

Literatura:

1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu: Prezence podle studijního řádu, aktivita při řešení úloh, řádně zpracované a vyhodnocené protokoly z měření

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM1_2018 Elektrické pohony PZ 2
MPEEM3_2018 Technologické systémy PZ 2
MPEEM2_2018 Elektroenergetika PZ 2


Stránka vytvořena 16.6.2024 17:51:33, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)