Popis předmětu - B1M15TVN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M15TVN Technika vysokých napětí
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Hlaváček J., Koller J. Kreditů:5
Cvičící:Hlaváček J., Koller J. Semestr:L

Webová stránka:

http://moodle.fel.cvut.cz

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s technikou vysokých napětí s ohledem na aplikace v elektroenergetice. Přináší poznatky o vysokonapěťových zkušebních zdrojích a seznamuje s možnostmi měření vysokých napětí a velkých proudů. Studentům dává informace o vlastnostech vysokonapěťových izolačních systémů a o metodách určování jejich stavu. Studují se jednotlivé druhy elektrických výbojů a uvádějí se možnosti jejich eliminace. Praktická cvičení jsou založena na měřeních v laboratoři vysokých napětí.

Osnovy přednášek:

1. Zkušební zdroje vysokých napětí
2. Měřicí vysokonapěťová technika
3. Napěťové zkoušky a jejich statistické vyhodnocování
4. Mechanizmy přeskoku v plynech, elektrické výboje
5. Mechanizmy přeskoku v pevných a kapalných izolantech
6. Výboje na rozhraní dielektrik a částečné výboje v izolaci
7. Nedestruktivní diagnostické metody izolačních systémů
8. Izolátory pro vysoké a velmi vysoké napětí
9. Návrh a konstrukce vysokonapěťových zařízení
10. Vliv nečistot a atmosférických podmínek na elektrickou pevnost
11. Přepětí, svodiče přepětí, koordinace izolace
12. Metody ochrany zařízení před atmosférickým přepětím
13. Přechodné jevy ve vinutí transformátorů a točivých strojů
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod, provozní a bezpečnostní řád laboratoře vysokých napětí
2. Kalibrace a měření při vysokých napětích
3. Měření dynamických parametrů impulzních napěťových děličů
4. Měření přeskokového napětí U50 metodou "nahoru-dolů"
5. Vliv bariér a polaritního jevu na elektrickou pevnost v nehomogenním poli
6. Měření rázové charakteristiky izolátoru
7. Klouzavé výboje po povrchu průchodek
8. Vliv tvaru elektrod na přeskokové napětí ve vzduchu
9. Měření ferorezonance
10. Rozložení napětí ve vinutí transformátoru
11. Měření částečných výbojů
12. Exkurze
13. Zápočet, kontrola laboratorních úloh

Literatura:

[1] Veverka, A.: Technika vysokých napětí, SNTL/ALFA, Praha, 1982
[2] Kuffel, E., Zaengl, W. S.: High Voltage Engineering Fundamentals, Second Edition, Butterworth-Heinemann, 2000
www.powerwiki.cz

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM1_2018 Elektrické pohony PZ 2
MPEEM3_2018 Technologické systémy PZ 2
MPEEM2_2018 Elektroenergetika PZ 2


Stránka vytvořena 21.5.2024 17:50:43, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)