Skupina předmětů - 2015_BOIP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | L | M | O | P | Ř | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 102   Max. kreditů: 102   Min. předmětů: 17 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B4B01DMA Diskrétní matematika 2P+2S CS Z,ZK Z 1 5 Habala P.   13101
B0B01LAG Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 1 8 Velebil J.   13101
B4B33RPH Řešení problémů a hry 2P+3C CS KZ Z 1 6 Svoboda T.   13133
B0B36PRP Procedurální programování (pro OI) 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Faigl J.   13136
B0B01LGR Logika a grafy 3P+2S CS Z,ZK Z,L 2 5 Demlová M.   13101
B0B01MA1 Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z,L 2 7 Tkadlec J.   13101
B0B35APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK L 2 5 Píša P.   13135
B0B36PJV Programování v JAVA 2P+3C+7D CS Z,ZK L 2 6 Vokřínek J.   13136
B4B38PSIA Počítačové sítě 2P+2L CS Z,ZK L 2 5 Novák J.   13138
B0B01MA2 Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK L,Z 3 7 Hájek P., Tišer J.   13101
B0B01PST Pravděpodobnost a statistika 4P+2S   Z,ZK Z 3 7 Hájek P.   13101
B4B33ALG Algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Genyk-Berezovskyj M.   13133
B4B35OSY Operační systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 3 4 Sojka M.   13135
B0B33OPT Optimalizace 4P+2C CS Z,ZK Z,L 4 7 Werner T.   13133
B0B36DBS Databázové systémy 2P+2C+4D CS Z,ZK L 4 6 Řimnáč M.   13136
B4B36PDV Paralelní a distribuované výpočty 2P+2C CS Z,ZK L 4 6 Jakob M.   13136
B4BPROJ6 Samostatný projekt 0+2 CS Z Z,L 5 6     13000


Stránka vytvořena 18.6.2024 17:50:52, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)