Popis předmětu - B4B36PDV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4B36PDV Paralelní a distribuované výpočty
Role:P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:Jakob M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Jakob M., Mareček J., Mikhaylovskaya D. Kreditů:6
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:L

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4b36pdv/start

Anotace:

Cílem předmětu je studenty seznámit se základy programování paraleních a distribuovaných systémů. Studenti se naučí základním modelům a architekturám paralelních a distibuovaných výpočtů, seznámí se s technickými prostředky pro jejich programování a s vybranými základními paralleními a distribuovanými algoritmy.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, HW, False Sharing .
2. Vlákna v C++11.
3. OpenMP.
4. Datové struktury s vícevláknovým přístupem.
5. Techniky dekompozice.
6. Paralelní řadící algoritmy a vektorove instrukce.
7. Základní paralelní maticové algoritmy.
8. Úvod do distribuovaných systémů.Detekce selhání.
9. Čas a kauzalita v distribuovaných systémech.
10. Globální snapshot.
11. Vzájemné vyloučení procesů.
12. Volba lídra.
13. Problém konsensu.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. An Introduction to Parallel Programming (by Peter Pacheco) , 2011
2. Programming on Parallel Machines (by Norm Matloff), 2012
3. Distributed Systems (by Maarten van Steen, Andrew S. Tanenbaum), 3.01 Edition, 2017, k dispozici on-line
4. Distributed Systems: Concepts and Design (by George Coulouris Jean Dollimore Tim Kindberg Gordon Blair), 5th Edition), 2011

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy P 4
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru P 4
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika P 4
BPOI3_2016 Software P 4
BPOI2_2016 Internet věcí P 4
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru P 4
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika P 4
BPOI3_2018 Software P 4
BPOI2_2018 Internet věcí P 4
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd P 4


Stránka vytvořena 30.5.2024 17:50:46, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)