Skupina předmětů - BOESP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | F | L | M | O | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 73   Max. kreditů: 73   Min. předmětů: 12 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A8B01DMG Diskrétní matematika a grafy 3P+1S CS Z,ZK Z 1 5 Demlová M.   13101
A8B01LAG Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 1 7 Velebil J.   13101
A8B01MC1 Matematika-kalkulus1 4P+2S CS Z,ZK Z 1 7 Tkadlec J.   13101
A8B14ADP Algoritmizace a programování 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5 Zděnek J.   13114
A8B01DEN Diferenciální rovnice & numerické metody 4P+2C CS Z,ZK L 2 7     13101
A8B01MCM Matematika-vícedimenzionální kalkulus 4P+2S CS Z,ZK L 2 7 Tišer J.   13101
A8B02PH1 Fyzika 1 4P+2L CS Z,ZK L 2 7     13102
A8B01MCT Matematika-komplexní proměnná a integrální transformace 4P+2S CS Z,ZK Z 3 7 Hamhalter J.   13101
A8B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace 4P+2S CS Z,ZK Z 3 6     13101
A8B02PH2 Fyzika 2 4P+2L CS Z,ZK Z 3 7     13102
A8B01AMA Maticový počet 3P+1S CS Z,ZK L 4 4 Velebil J.   13101
A8B01OGT Optimalizace a teorie her 3P+1S CS Z,ZK L 4 4 Bohata M.   13101


Stránka vytvořena 29.3.2023 17:50:15, semestry: Z/2024-5, Z,L/2022-3, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)