Skupina předmětů - 2020_BOESPO - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | E | F | P | S | T | Ú | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 85   Max. kreditů: 85   Min. předmětů: 17 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A8B17CAS Počítačové algebraické systémy 1P+1C CS Z Z 1 2 Čapek M.   13117
A8B32IES Úvod do elektronických systémů 0P + 2L CS Z Z 1 2 Škvor Z.   13117
A8B17EFC Elektrické pole a obvody 2P+1S   KZ L 2 4 Škvor Z.   13117
A8B37DIT Digitální technika 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Vítek S.   13137
A8B17EMTA Teorie elektromagnetického pole 4P+2S CS Z,ZK Z 3 7 Jelínek L.   13117
A8B31CIR Teorie obvodů 4P+2S CS Z,ZK L 4 8 Zemánek I.   13131
A8B34SST Fyzika pevných látek 3P+1C CS Z,ZK L 4 4 Voves J.   13134
A8B37SAS Signály a soustavy 4P+2C CS Z,ZK L 4 8 Sýkora J.   13137
A8BPROJ2 Projekt 0P+2S CS Z Z,L 5 2     13000
A8B31AAC Analogové a aktivní obvody 3P+2S CS Z,ZK Z 5 6 Hospodka J.   13131
A8B32DSP Digitální zpracování signálu 3P + 1L CS Z,ZK Z 5 5 Zahradník P.   13132
A8B32DNT Teorie datových sítí 3P + 1L CS Z,ZK Z 5 5 Bečvář Z.   13132
A8B34EOD Elektronické a optoelektonické součástky 3P+2L CS Z,ZK Z 5 6 Hazdra P.   13134
A8B37DCMA Digitální komunikace 3P+1C CS Z,ZK Z 5 6 Sýkora J.   13137
A8B17ELD Elektrodynamika 3P+1S CS Z,ZK L 6 5 Jelínek L.   13117
A8B37SSP Zpracování stochastických signálů 4P+0C CS Z,ZK L 6 6 Sýkora J.   13137
A8B38EME Elektronická měření 2P+1L CS KZ L 6 4 Holub J.   13138


Stránka vytvořena 29.5.2024 12:50:51, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)