Popis předmětu - A8B17EFC

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8B17EFC Elektrické pole a obvody
Role:PO Rozsah výuky:2P+1S
Katedra:13117 Jazyk výuky:
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8B17EFC

Anotace:

Osnovy přednášek:

1. Klasifikace prostředí.
2. Základní Faradayovy pokusy a závěry.
3. Veličiny pole: potenciál(y), intenzity a indukce.
4. Gaussova věta pro elektrostatiku, pole bodového, liniového a plošného náboje.
5. Náboj v pohybu – elektrický proud. Elektrický odpor a vodivost.
6. Magnetické pole přímého vodiče protékaného proudem.
7. Kapacita a indukčnost.
8. Elektrické zařízení vs. elektrický obvod. Kvazistacionární elektromagnetické pole. Obvodové veličiny – elektrické
napětí, elektrický proud. Okamžitý výkon napětí a proudu, práce, energie.
9. Časové průběhy obvodových veličin. Charakteristické hodnoty periodických veličin. Energie, práce, okamžitý výkon.
10. Obvodové prvky. Elektrický obvod – model elektrického zařízení.
11. Lineární odporové obvody. Elementární metody analýzy.
12. Lineární odporové obvody. Elementární metody analýzy.
13. Lineární odporové obvody. Elementární metody analýzy.
14. Magnetické obvody.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Mayer: Aplikovaný elektromagnetizmus. KOPP České Budějovice, 2012.
2. Hayt, W., Buck, J. Engineering Electromagnetics, 9-th ed., McGraw-Hill 2019
3. Havlíček, V., Pokorný M., Zemánek I.: Elektrické obvody 1, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2018
4. Čmejla, R., Havlíček, V., Zemánek, I.: Základy teorie elektrických obvodů 1 - cvičení, Česká technika - nakladatelství
ČVUT, Praha, 2009
5. Irwin, J. D., Nelms R. M.: Basic engineering circuit analysis: / 9th ed., Wiley, 2008
6. Nilsson: Electric circuits, Prentice Hall 2004
7. R. L. Boylestad: Introductory Circuit Analysis, Merril Publishing Company, 1987.
8. D. E. Scott: An Introduction to Circuit Analysis, McGraw-Hill Book Company, 1987
9. Floyd T. L.: Principles of Electric Circuits, Conventional Current Version, 8th ed., Pearsen Prentice Hall
10. Alexander Ch. K., Sadiku M., N. O.: Fundamentals of Electric Circuits, 3rd ed., Mc Graw Hill

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES_2020 Před zařazením do oboru PO 2


Stránka vytvořena 2.10.2023 05:50:31, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)