Průchod: Specialization Electronics - Passage through study, Plán: Electronics and Communications - Electronics

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Electronics and Communications | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Electronics

Studijní plán: Electronics and Communications - Electronics
Doporučený průchod: Specialization Electronics - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE2M31DSPA Digital Signal Processing 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Pollák P.   13131
P BE2M34SIS Integrated System Structures 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Jakovenko J.   13134
P BE2M34SST Solid State Physics 3P+1L EN Z,ZK Z 6 Voves J.   13134
P BE2M34NSV VLSI System Design 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Hazdra P.   13134
P BE2M37MAM Microprocessors 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Vítek S.   13137

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE2M17CADA CAD in HF Technique 2P+2C EN Z,ZK L 6 Škvor Z.   13117
P BE2M32BTSA Wireless Technologies 2P + 2L EN Z,ZK Z,L 6 Bečvář Z.   13132
P BE2M34NIS Design of Integrated Circuits 2P+2C EN Z,ZK L 6 Jakovenko J.   13134
P BE2M34MST Microsystems 2P+2L EN Z,ZK L 6 Husák M.   13134
P BE2M34NANA Nanoelectronics and Nanotechnology 2P+2C EN Z,ZK L 6 Voves J.   13134

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s EN Z   6 Rund F.   13000
P BE2M34ZETA Custom Electronics Design 2P+2L EN KZ Z 6 Janíček V.   13134
P BE2M34EZSA Electronic Security Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Husák M.   13134
P BE2M34PIOA Planar Integrated Optics 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Prajzler V.   13134
V   Elective subjects         6      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 25     13000
V   Elective subjects         5      


Stránka vytvořena 18.4.2024 17:50:33, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)