Popis předmětu - BE2M17CADA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE2M17CADA CAD in HF Technique
Role:P, PV Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13117 Jazyk výuky:EN
Garanti:Škvor Z. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Škvor Z. Kreditů:6
Cvičící:Polívka M., Staněk P., Škvor Z. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE2M17CADA

Anotace:

Introduction into principles and techniques used in modern microwave circuit design.

Cíle studia:

This course provides its students with knowledge of principles and techniques used in modern microwave circuits as well as with basic design methods used in such systems.

Obsah:

Microwave circuit elements and integrated circuits (MIO) and CAD design methods, including suitable field solvers.

Osnovy přednášek:

1. Introduction into microwaves. Circuits seen as media with propagating waves.
2. Transmission lines used in Microwave Integrated Circuits, including discontinuities.
3. Optimization applied to circuits,error function, local and global methods.
4. Bioinspired optimization method, Pareto optimization.
5. Introduction into Numerical Electromagnetics.
6. Finite differences applied to static and quasi-static harmonic fields (FDFD).
7. Finite Element Method (FEM), and the Method of Moments (MoM).
8. Analysis methods suitable for microwave circuits and systems, frequency domain.
9. Finite Differences in Time Domain (FDTD).
10. Approximate boundary conditions in Time domain, absorbing boundary implementation.
11. Circuit parameter/model extraction.
12. Introduction into non-linear circuit analysis in frequency and time domains. Harmonic balance.
13. Large structure analysis.
14. Analysis of optoelectronic circuits.

Osnovy cvičení:

1. Introduction. Problems resulting from finite circuit dimensions - and how to make use of it.
2. Finite Difference (FD) method in electrostatics
3. FD, dielectric interface
4. FD, shielded strip analysis, project task assignment
5. Finite Difference Time Domain (FDTD) method, discretion of Maxwell equations in 1D space, numerical dispersion, stability of the solution
6. FDTD, excitation, absorption boundary condition (ABC), reflection at the interface of two environments
7. FDTD, propagation constant, material absorption, perfectly matched layers (PML), transition to freq. area - coefficient of reflection
8. Work on a project task
9. CST Microwave Studio - work with a professional EM field simulator
10. CST Microwave Studio - work with EM field simulator, advanced functions
11. Moment method - distribution of the charge on the board
12. Method of moments - distribution of current density on a dipole, input impedance, dependence of parameters on segmentation density
13. Getting started with the 3D MoM simulator EM field AXIEM
14. Project task submission. Assesment.

Literatura:

[1] Gupta, K.C., Garg, R., Chadha, R.: Computer-Aided Design of Microwave Circuits. Artech House, Dedham 1981
[2] David M. Pozar, Microwave Engineering, 4th ed., John Wiley & Sons, 2012, ISBN: 978-0-470-63155-3.

Požadavky:

Klíčová slova:

Computer aided design Radiofrequency circuits Microwaves Transmission lines Optimization

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEK7_2018 Radio Systems PV 2
MEEK3_2018 Photonics PV 2
MEEK1_2018 Electronics P 2


Stránka vytvořena 27.2.2024 12:51:54, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)