Průchod: Elektrotechnika, energetika a management - před rozřazením do specializací, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - před rozřazením do specializací

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - před rozřazením do specializací
Doporučený průchod: Elektrotechnika, energetika a management - před rozřazením do specializací

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01LAGA Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 7 Velebil J.   13101
P B0B01MA1A Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z 6 Sobotíková V.   13101
P B1B14ZEL1 Základy elektrotechnického inženýrství 2P+2C CS KZ Z 4     13114
P B0B99PRPA Procedurální programování (pro EK a EEM) 2P+2C CS KZ Z 4 Vítek S.   13137
PZ B1B16MME Makro a mikroekonomika 2P+2S CS Z,ZK Z 5 Lízal L.   13116
PV   Humanitní předměty         4      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 2P+2C CS Z,ZK L 4 Habala P.   13101
P B0B01MA2A Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK L 6 Hájek P., Tišer J.   13101
P B1B02FY1 Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK L 8 Koníček P.   13102
P B1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 2P+2L CS Z,ZK L 4 Künzel K.   13113
P B1B15VYA Výpočetní aplikace 2P+2C CS KZ L 4 Kyncl J.   13115
V   Volitelné předměty         4      


Stránka vytvořena 28.3.2023 09:50:23, semestry: Z/2022-3, Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)