Průchod: Obor Vysokofrekvenční a digitální technika - průchod studiem, Plán: Otevřené elektronické systémy - Vysokofrekvenční a digitální technika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřené elektronické systémy | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Vysokofrekvenční a digitální technika

Studijní plán: Otevřené elektronické systémy - Vysokofrekvenční a digitální technika
Doporučený průchod: Obor Vysokofrekvenční a digitální technika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A8M17ROL Laboratoře RF a Optiky 0P+4L CS Z Z 5     13117
PO A8M17OTT Optické a Thz techniky 2P+0L CS Z,ZK Z 3     13117
PO A8M17RFB RF funkční bloky 6P+0L CS Z,ZK Z 7     13117
PO A8M37MAM Mikroprocesory a mikropočítače 4P+2C CS Z,ZK Z 7     13137
V   Volitelné předměty         8      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A8M17AEC Antény a elektromagnetická kompatibilita 3P+1L CS Z,ZK L 5 Mazánek M.   13117
PO A8M37CAD CAD a numerické metody v RF návrhu 2P+0C CS KZ L 3     13137
V   Humanitní předměty         4      
V   Volitelné předměty         18      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A8M17WCP Bezdrátové kanály a šíření vln 4P+0C CS Z,ZK Z 5     13117
PO A8M37ART Architektury přijímačů a vysílačů 4P+0C CS Z,ZK Z 5     13137
PO A8M37RML Laboratoř měření rádiových systémů 0P+4L CS Z Z 5     13137
V   Volitelné předměty         15      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
V   Volitelné předměty         5      


Stránka vytvořena 30.11.2023 17:51:54, semestry: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)