Popis předmětu - A8M17OTT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8M17OTT Optické a Thz techniky
Role:PO Rozsah výuky:2P+0L
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:3
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8M17OTT

Anotace:

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty jak se společnými, tak i specifickými přístupy návrhu optických a terahertzových systémů. Seznámí se se základy milimetrových a submilimetrových vln a vztahem submilimetrové a optické techniky. Obsahem budou jak základní teoretické principy a specifické přístupy k řešení jednotlivých komponent (vysílače, detektory, pokročilé technologie atd.), tak i analytické postupy řešení interakcí vln či metodiky měření v THz a optické oblasti.

Osnovy přednášek:

1. Techniky terahertzových vln - přehled
2. Gaussovské svazky
3. Šíření THz vln a jejich interakce s prostředím
4. Generace a detekce THz vln
5. THz spektroskopie a pokročilé měřicí metody
6. Bezdrátové komunikační systémy
7. Planární a vláknová optika
8. Optické zdroje a detektory, lasery, generace krátkých optických pulzů
9. Nelineární vláknová optika
10. Měření optických systémů
11. Speciální vláknové a svazkové senzory
12. Struktury fotonického zpracování
13. Holografie
14. Trendy v THz a optické oblasti

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. P. F. Goldsmith, Quasioptical systems: Gaussian beam quasioptical propagation and applications. Piscataway,
NJ: IEEE Press, 1998.
2. O. Bouchet, Free-space optics : propagation and communication. London ; Newport Beach, CA: ISTE, 2006.
3. G. P. Agrawal, Nonlinear fiber optics, 4th ed. Amsterdam ; Boston: Elsevier / Academic Press, 2007.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika PO 1


Stránka vytvořena 25.2.2024 09:51:27, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)