prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřené elektronické systémy - 448791126805

Popis stránky:
Každé studium je rozděleno do několika etap (bloků). Některé obory jsou vyučovány jen v některých blocích, protože se obvykle jedná o specializace předchozích.

Studijní program: Otevřené elektronické systémy - 448791126805

prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program


magisterský navazující program

Integrované elektronické systémy - 2612T075     (Popis oboru)
Komunikace a zpracování signálu - 2612T076     (Popis oboru)
Vysokofrekvenční a digitální technika - 2612T077     (Popis oboru)


Stránka vytvořena 18.4.2024 17:50:33, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)