Popis předmětu - A8M17ROL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8M17ROL Laboratoře RF a Optiky
Role:PO Rozsah výuky:0P+4L
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8M17ROL

Anotace:

Kombinované laboratoře pro podporu předmětů RF bloky a Optické a THz techniky. Hlavním cílem je rozvinout praktické dovednosti při návrhu mikrovlnných a optických komponent a seznámit studenty s rf., mikrovlnnými a optickými obvody realizovanými v planárních, vláknových či monolitických strukturách. Laboratoře mimo jiné zahrnují měření interakcí Gaussovských svazků, přenosových parametrů optických komponent, nelineárních optických jevů atd.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

1. RF bloky
a. Microwave Office software
b. Skalární analyzátor
c. Měření základních mikrovlnných posivních komponent, výkonových děličů, vazebních členů, filtrů,
rezonátorů
d. Spektrální analyzátor
e. Měření zesilovačů, oscilátorů, směšovačů, násobičů
f. Měření šumového čísla a šumových parametrů
g. Vektorový analyzátor, měření s-parametrů
2. Optické bloky
a. Měření Gaussovských svazků
b. Holografie, spektroskopická měření
c. Vývoj optického vlánkového senzoru I.
d. Vývoj optického vlánkového senzoru II.
e. Nelineární optika I.
f. Nelineární optika II.
g. Vývoj vláknového laseru; vyhodnocení projektů

Literatura:

1. E. Bailey, Microwave Measurement. Peter Peregrinus, London 1985
2. G.H. Bryant, Principles of Microwave Measurements. IEE Electrical Meas. 5, Peter Peregrinus Ltd., London
1997
3. G. P. Agrawal, Nonlinear fiber optics, 4th ed. Amsterdam ; Boston: Elsevier / Academic Press, 2007.
4. R. Hui, M. S. O'Sullivan, Fiber optic measurement techniques. Amsterdam ; London: Elsevier/Academic Press,
2009.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika PO 1


Stránka vytvořena 7.6.2023 17:49:50, semestry: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)