Popis předmětu - A8M17WCP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8M17WCP Bezdrátové kanály a šíření vln
Role:PO Rozsah výuky:4P+0C
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M17SBS

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenta s bezdrátovým přenosovým kanálem v reálném prostředí z hlediska šířená vln pro potřeby plánování pozemních i družicových bezdrátových spojů. Náplň zahrnuje jak hlubší teoretické základy šíření rádiových vln v atmosféře, tak praktické postupy návrhu pozemních i družicových, pevných i mobilních spojů v různých frekvenčních pásmech dle doporučení ITU-R.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta s bezdrátovým přenosovým kanálem v reálném prostředí z hlediska šířená vln pro potřeby plánování pozemních i družicových bezdrátových spojů.

Obsah:

Náplň zahrnuje jak hlubší teoretické základy šíření rádiových vln v atmosféře, tak praktické postupy návrhu pozemních i družicových, pevných i mobilních spojů v různých frekvenčních pásmech dle doporučení ITU-R.

Osnovy přednášek:

1. Základy bezdrátových rádiových spojů, doporučení ITU-R
2. Fyzikální mechanizmy šíření elektromagnetických vln v atmosféře
3. Šíření přízemní prostorové vlny v troposféře
4. Odraz, rozptyl, refrakce, difrakce a disperze vlny v reálných prostředích
5. Pozemní směrové spoje
6. Návrh pozemního směrového spoje
7. Pozemní mobilní spoje
8. Plánování pokrytí pro pozemní mobilní systémy
9. Frekvenční plánování v buňkových sítích
10. Pevné družicové spoje
11. Šíření signálu pro mobilní družicové služby
12. Přízemní povrchová vlna, spoje v pásmu LF/MF
13. Šíření rádiových vln v ionosféře, spoje v pásmu HF
14. Troposférická vlna, softwarové nástroje pro plánování rádiových spojů a sítí

Osnovy cvičení:

-

Literatura:

1. Barclay L.W., Propagation of Radiowaves, 2nd edition, IEE, 2003.
2. Saunders, S., Aragon-Zavala, A., Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, 2nd Edition,
Wiley, 2007.
3. Freeman, R.L., Radio System Design for Telecommunications, 3rd Edition, Wiley, 2007.
4. ITU-R Recommendations - P Series.

Požadavky:

-

Klíčová slova:

šíření elektromagnetických vln, bezdrátový přenos, pozemní spoje, družicové spoje

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika PO 3


Stránka vytvořena 7.6.2023 17:49:50, semestry: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)