Popis předmětu - A8M37RML

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8M37RML Laboratoř měření rádiových systémů
Role:PO Rozsah výuky:0P+4L
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8M37RML

Anotace:

Předmět s teoretickými závěry podpořenými experimentálně hodnotí systém jako celek. Vychází s teoretických předmětů zabývajících se dílčími bloky, z předmětů založených na experimentálních zkušenostech testování bloků a posuzuje výsledky architektonické struktury radiových systémů. Zahrnuje úlohy měření systémů vysokofrekvenční a mikrovlnné radioelektroniky, optických komunikaci a EMC včetně vlivu přenosu v řetězci: anténa - volný prostor (skutečný)- anténa.

Osnovy přednášek:

Předmět má jen laboratoře

Osnovy cvičení:

1. Měření generátoru hodinových a harmonických signálů
a. Parametry harmonických a hodinových signálů (kmitočtová stabilita, harmonické zkreslení, postranní
složky, fázový šum, frequency pushing, frequency pulling, jitter, ?)
b. Studium chování syntezátoru kmitočtu (charakteristiky fázového a kmitočtově-fázového detektoru, přenos
otevřené smyčky, ?)
2. Měření mezifrekvenčních zesilovačů a výkonových zesilovačů (dynamický rozsah, řízení zisku, charakteristiky
AGC, saturace, zkreslení, účinnost)
3. Studium metod kmitočtové konverze (směšovací tabulka, směšovač s potlačením zrcadlového kmitočtu (IMR),
dynamický rozsah směšovače, ?)
4. Měření subsystémů pro A/D a D/A převod (parametry ADC a DAC, digitalizace mezifrekvenčního signálu a signálu
v základním pásmu, ?)
5. Měření na modulátorech a demodulátorech
a. Kmitočtová doména
b. Časová doména
c. Modulační doména
6. Měření rádiových přijímačů
a. Kmitočtová doména (selektivita, úroveň postranních příjmů, intermodulační odolnost, ?)
b. Parametry v časové doméně a chování přijímače
c. Modulační doména
7. Měření rádiových vysílačů
a. Spektrální analýza (výkonové spektrum, nežádoucí harmonické a neharmonické produkty, vyzařování do
sousedních kanálů, ?)
b. Parametry časové domény a chování vysílače v časové doméně
c. Modulační doména
8. Měření a modelování šíření vln uvnitř budovy pro systémy mobilních spojů
9. Použití proti softwarového nástroje pro návrh bezdrátových spojů a experimentální ověření
10. Testování vlivu antény v reálném prostředí přenosového řetězce TX/RX na jeho vlastnosti
11. Měření systémových parametrů mw pojítka, RFID, tělových identifikačních systémů
12. Měření statistik příjmu bezdrátových optických spojů a jejich sítí ve volném prostoru. Měření systémových
parametrů současných optických vláknových sítí
13. Měření rušivého elektromagnetického vyzařování RF systémů
14. Testování elektromagnetické imunity a stínění RF systémů

Literatura:

Požadavky:

Matematika, teorie signálů a systémů, analogové a digitální obvody a subsystémy (v rozsahu bakalářské zkoušky)

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika PO 3


Stránka vytvořena 7.6.2023 17:49:50, semestry: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)