Skupina předmětů - 2018_MEKEP1 - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | D | E | I | M | N | P | S | V | W
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 84   Max. kreditů: 84   Min. předmětů: 14 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE2M31DSPA Digital Signal Processing 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Pollák P.   13131
BE2M34SIS Integrated System Structures 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Jakovenko J.   13134
BE2M34SST Solid State Physics 3P+1L EN Z,ZK Z 1 6 Voves J.   13134
BE2M34NSV VLSI System Design 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6 Hazdra P.   13134
BE2M37MAM Microprocessors 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6 Vítek S.   13137
BE2M17CADA CAD in HF Technique 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Škvor Z.   13117
BE2M32BTSA Wireless Technologies 2P + 2L EN Z,ZK Z,L 2 6 Bečvář Z.   13132
BE2M34NIS Design of Integrated Circuits 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Jakovenko J.   13134
BE2M34MST Microsystems 2P+2L EN Z,ZK L 2 6 Husák M.   13134
BE2M34NANA Nanoelectronics and Nanotechnology 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Voves J.   13134
BE2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s EN Z   3 6 Rund F.   13000
BE2M34ZETA Custom Electronics Design 2P+2L EN KZ Z 3 6 Janíček V.   13134
BE2M34EZSA Electronic Security Systems 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Husák M.   13134
BE2M34PIOA Planar Integrated Optics 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Prajzler V.   13134

Specializace elektronika


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)