Popis předmětu - BE4M33MPV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE4M33MPV Computer Vision Methods
Role:PO, PS, PV Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:EN
Garanti:Matas J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Čech J., Drbohlav O., Matas J., Mishkin D., Tolias G. Kreditů:6
Cvičící:Drbohlav O., Matas J., Mishkin D., Neumann L., Šuma P. Semestr:L

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/mpv/start

Anotace:

The course covers selected computer vision problems: search for correspondences between images via interest point detection, description and matching, image stitching, detection, recognition and segmentation of objects in images and videos, image retrieval from large databases and tracking of objects in video sequences. This course is also part of the inter-university programme prg.ai Minor. It pools the best of AI education in Prague to provide students with a deeper and broader insight into the field of artificial intelligence. More information is available at https://prg.ai/minor.

Cíle studia:

The methods for image registration, retrieval and for object detection and tracking are explained. In the labs, the students implement selected methods and test performance on real-world problems.

Osnovy přednášek:

1. Introduction. Course map. Overview of covered problems and application areas.
2. Detectors of interest points and distinguished regions. Harris interest point (corner) detector, Laplace detector and its fast approximation as Difference of Gaussians, maximally stable extremal regions (MSER).Descriptions of algorithms, analysis of their robustness to geometric and photometric transformations of the image.
3. Descriptors of interest regions. The local reference frame method for geometrically invariant description. The SIFT (scale invariant feature transform) descriptor, local binary patterns (LBP).
4. Detection of geometric primitives, Hough transfrom. RANSAC (Random Sample and Consensus).
5. Segmentation I. Image as a Markov random field (MRF). Algorithms formulating segmentation as a min-cut problem in a graph.
6. Segmentation II. Level set methods.
7. Inpainting. Semi-automatic simple replacement of a content of an image region without any visible artifacts.
8. Object detection by the "scanning window" method, the Viola-Jones approach.
9. Using local invariant description for object recognition and correspondence search.
10. Tracking I. KLT tracker, Harris and correlation.
11. Tracking II. Mean-shift, condensation.
12. Image Retrieval I. Image descriptors for large databases.
13. Image Retrieval II: Search in large databases, idexation, geometric verification
14. Reserve

Osnovy cvičení:

1.-5.  Image stitching. Given a set of images with some overlap, automatically find corresponding points and estimate the geometric transformation between images. Create a single panoramic image by adjusting intensities of individual images and by stitching them into a single frame.
6.-9.  Segmentation and impainting. Implement a simple impainting method, i.e. a method allowing semi-automatic simple replacement of a content of an image region without any visible artifacts.
7.-12.  Detection of a instance of a class of objects (faces, cars, etc.) using the scanning window approach (Viola-Jones type detector).
13.-14.  Submission and review of reports.

Literatura:

M. Sonka, V. Hlavac, R. Boyle. Image Processing, Analysis and Machine Vision. Thomson 2007
D. A. Forsyth, J. Ponce. Computer Vision: A Modern Approach. Prentice Hall 2003

Požadavky:

Knowledge of calculus and linear algebra.

Poznámka:

URL: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/mpv/start

Klíčová slova:

registrace obrazů, detekce objektů, sledování

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEBIO2_2018 Medical Instrumentation PV 2
MEOI5_2018 Computer Vision and Image Processing PO 2
MEBIO1_2018 Bioinformatics PV 2
MEBIO3_2018 Image Processing PS 2
MEKYR_2021 Před zařazením do oboru PV 2
MEBIO4_2018 Signal Processing PV 2


Stránka vytvořena 1.3.2024 17:50:43, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)