Popis předmětu - BE5B15EN2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE5B15EN2 Power Engineering 2
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13115 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Müller Z. Kreditů:6
Cvičící:Ghanem S., Müller Z. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE5B15EN2

Anotace:

This course is an introduction to the field of thermodynamic processes in thermal power plants, energy balances and structure of various renewable and conventional energy production technologies. Students will became also familiar with individual components of self consumption of power plants. The power generation and distribution are linked to high voltage systems and insulation materials. The fundamental theory of often used insulation materials and their propertis will be explained. Lightning and switching overvoltages and their impact to the insulation of electric power system will be discussed at the end of the course.

Osnovy přednášek:

1. Classification of energy resources and fundamental terminology
2. Laws of thermodynamics and thermodynamic processes
3. Thermodynamic cycles and their efficiency improvements
4. Energy balance equations of thermal power plant
5. Technological circuits of thermal power plants
6. Nuclear reactors and power plants
7. Electric power system of power plants, structure and dimensioning of self consumption system
8. Hydro generation and renewable power resources
9. High voltage insulation systems and their properties
10. High voltage laboratories and high voltage tests
11. Overvoltages in electrical power systems and insulation coordination
12. Switching and lightning overvoltages
13. Overvoltage protection devices

Osnovy cvičení:

1. Classification of energy resources and fundamental terminology
2. Laws of thermodynamics and thermodynamic processes
3. Thermodynamic cycles and their efficiency improvements
4. Energy balance equations of thermal power plant
5. Technological circuits of thermal power plants
6. Hydrodynamic potential calculations
7. Dimensioning of self consuption systém
8. High voltage laboratory, safety training
9. Electric strength of solid, liquid and gas insulations
10. High voltage tests
11. Impulse high voltage testing
12. Surge arresters testing

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEECS Před zařazením do oboru PV 5
BPEECS_2018 Před zařazením do oboru PV 5


Stránka vytvořena 19.5.2024 15:50:46, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)