Průchod: Obor Avionika - průchod studiem, Plán: Letectví a kosmonautika - obor Avionika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Letectví a kosmonautika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Avionika

Studijní plán: Letectví a kosmonautika - obor Avionika
Doporučený průchod: Obor Avionika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B9M38PRM Projektové řízení a marketing 2P+1C CS Z,ZK Z 2 Žemlička P.   13138
P B9M38PSL Přístrojové systémy letadel 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Roháč J.   13138
PO BE9M04PRE Presentation Skills 2C EN KZ Z 2 Jennings P.   13104
PO B3M37KIN Kosmické inženýrství 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Hudec R.   13137
PO B9M38AML Aerodynamika a mechanika letu 2P+4L CS Z,ZK Z 6 Nožička J., Roháč J.   13138
V   Volitelné odborné předměty         8      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B9M38TYP Týmový projekt 0P+6C CS KZ L 6 Roháč J.   13138
PO BE9M04AKP Academic Writing 2C EN KZ L 2 Jennings P.   13104
PO B9M36BEP Bezpilotní prostředky 2P+2L CS Z,ZK L 4 Rollo M.   13136
PO B9M38INA Integrovaná avionika 2P+2L CS Z,ZK L 6     13138
PV   Povinně volitelné předměty         4      
V   Volitelné odborné předměty         8      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B3M37LRS Letecké rádiové systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Kovář P.   13137
P B9M38LKS Letecké konstrukce a stavba letadel 3P+1C CS Z,ZK Z 5 Theiner R.   13138
P B9M38POL Pohony letadel 3P+1C CS Z,ZK Z 5 Roháč J.   13138
PO B9M35SRL Systémy řízení letu 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Hromčík M.   13135
PV   Povinně volitelné předměty         4      
V   Volitelné odborné předměty         4      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 30     13000


Stránka vytvořena 4.3.2024 11:52:08, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)