prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Letectví a kosmonautika - 794844190305

Popis stránky:
Každé studium je rozděleno do několika etap (bloků). Některé obory jsou vyučovány jen v některých blocích, protože se obvykle jedná o specializace předchozích.

Studijní program: Letectví a kosmonautika - 794844190305

prezenční forma studia - magisterský navazující na bakalářský program


magisterský navazující program

Avionika - 3906T009     (Popis oboru)


Stránka vytvořena 31.3.2023 09:51:34, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, Z,L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)