Popis předmětu - BDIP30

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BDIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis
Role:P Rozsah výuky:22s
Katedra:13000 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:30
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Samostatná závěrečná práce inženýrského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR_2021 Před zařazením do oboru P 4
MPBIO1_2018 Bioinformatika P 4
MPBIO4_2018 Zpracování signálů P 4
MPBIO3_2018 Zpracování obrazu P 4
MPBIO2_2018 Lékařská technika P 4
MPLAK_2016 Avionika P 4
MELAK_2016 Avionika P 4
MEBIO2_2018 Medical Instrumentation P 4
MEBIO1_2018 Bioinformatics P 4
MEBIO4_2018 Signal Processing P 4
MEBIO3_2018 Image Processing P 4
MPKYR3_2016 Systémy a řízení P 4
MPKYR5_2016 Kybernetika a robotika P 4
MPKYR4_2016 Letecké a kosmické systémy P 4
MPKYR2_2016 Senzory a přístrojová technika P 4
MPKYR1_2016 Robotika P 4
MEKYR_2021 Před zařazením do oboru P 4


Stránka vytvořena 25.5.2024 17:50:36, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)