Předpisy

Předpisy ČR a jiné dokumenty týkající se VŠ

Předpisy ČVUT

Předpisy FEL

Směrnice děkana FEL

Příkazy děkana FEL

Pokyny tajemníka

Metodiky a kritéria FEL

 


Vyhlášky pedagogického oddělení

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová