Skupina předmětů - 2018_MOIPO3 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | G | M | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B4M39APG Algoritmy počítačové grafiky 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Žára J.   13139
B4M39DPG Datové struktury počítačové grafiky 2P+2S CS Z,ZK Z 1 6 Havran V.   13139
B4M33GVG Geometrie počítačového vidění a grafiky 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Pajdla T.   13133
B4M39VIZ Vizualizace 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Čmolík L.   13139
B4M39MMA Multimédia a počítačová animace 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Berka R.   13139
B4M39VG Výpočetní geometrie 2P+2S CS Z,ZK Z 3 6 Felkel P.   13139


Stránka vytvořena 20.4.2024 11:50:27, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)