Popis předmětu - B2M32RTK

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M32RTK Řízení telefonní komunikace
Role:P, PV Rozsah výuky:2P + 2L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Bešťák R. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bešťák R., Troller P. Kreditů:6
Cvičící:Bešťák R., Bezpalec P., Kučerák J., Troller P. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Anotace:

Předmět je zaměřen na řešení telefonie, případně videotelefonnie v telekomunikačních sítích pevných i mobilních. Seznamuje studenty s principy řešení spojovacích systémů, řízením těchto systémů a přehledem signalizací pro řízení spojování jak v ústřednách, tak i v sítích. Zaměřuje se jak na digitální spojovací systémy s komutací okruhů, tak zejména s přepojováním paketů (VoIP), tj. na tzv. sítě nové generace (NGN) a telefonni v mobilních sítí 4. a vyšší generace (VoLTE).

Osnovy přednášek:

1. Telekomunikační síť. Spojovací systém. Řídicí systém a spojovací výstroj. Princip řízení spojovacího systému.
Generace spojovacích systémů. Softswitch.
2. Číslovací plány telekomunikačních sítí. Přenositelnost čísla a další služby liberalizovaných telekomunikací.
3. Signalizace ve spojovacích systémech. Analogové, CAS a CCS. Stručný přehled analogových signalizací U, P, K/MFC, E&M a dalších.
4. Signalizace CCS. Signální systémy DSS1, Q-sig, DPNSS.
5. Signalizace SS7 - část MTP L2 a L3, protokoly ISUP, SCCP, TCAP, INAP.
6. IP telefonie, principy, scénáře. Kvalita IP služeb, její zajištění a hodnocení.
7. Přehled VoIP protokolů. Protokol SIP, 1. část.
8. Protokol SIP, 2. část.
9. Inteligentní sítě (IN). Definice, implementace, spoušťové body a jejich specifikace.
10. Sítě nové generace (NGN). IMS. Definice, vlastnosti, principy, použití. Konvergence se stávajícími sítěmi.
11. Využití VoIP v mobilních sítích - VoLTE, 1. část.
12. Využití VoIP v mobilních sítích - VoLTE, 2. část.
13. Postprocesing telekomunikačního provozu.
14. Druhy účtování, způsoby záznamu a přenosu dat z ústředen do účtovacích center. CDR a jejich další využití.

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení, bezpečnostní předpisy pro práci v laboratoři.
2. Analýza datového/telefonního provozu
3. Protokolová výbava telefonních sítí
4. Služby v telefonní síti
5. Exkurse do firmy T-mobile - veřejné telekomunikační systémy a sítě
6. Lab č. 1: Měření na analogové přípojce
7. Lab č. 2: IMS - analýza komunikace
8. Lab č. 3: SS7 - analýza signalizace
9. Lab č. 4: QoS - vliv zpoždění na kvalitu hovoru
10. Lab č. 5: SIP - analýza signalizace, konfigurace sw ústředny
11. Lab č. 6: VoIP brány - konfigurace
12. Lab č. 7: IP telefony - provisioning
13. Náhradní cvičení
14. Zápočet

Literatura:

Vodrážka, J. - Pravda. I.: Principy telekomunikačních systémů. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha. 2006. ISBN 80-01-03366-X Green, H. J.: The Irwin Handbook of Telecommunications. 5. vyd. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2006. ISBN 0- 07-145222-2 Flanagan, W. A.: VoIP and Unified Communications: Internet Telephony and the Future Voice Network. Wiley. 2012. ISBN: 978-1-118-01921-4

Požadavky:

Všeobecný přehled v telekomunikacích a ICT

Klíčová slova:

Signalizační systémy, VoIP, SIP, NGN, VoLTE.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK6_2018 Mobilní komunikace PV 2
MPEK5_2018 Komunikační sítě a internet P 2


Stránka vytvořena 13.6.2024 17:51:20, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)