Popis předmětu - B2M32IBEA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M32IBEA Informační bezpečnost
Role:PV Rozsah výuky:2P + 2C
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Boháč L., Vaněk T. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Vaněk T. Kreditů:6
Cvičící:Hampl P., Hrad J., Macejko P., Pravda I., Vaněk T. Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejdůležitějšími aspekty informační bezpečnosti. Pozornost je věnována jak základním stavebním blokům jako jsou symetrické a asymetrické kryptosystémů, či hashovací funkce, ale i kryptografickým protokolům, ve kterých se kryptografické algoritmy používají.

Osnovy přednášek:

01. Úvod do kryptologie, základní pojmy, historický přehled,
02. Blokové šifry, režimy blokových šifer
03. Proudové šifry
04. Kryptosystémy veřejného klíče
05. Hashovací funkce, generátory náhodných posloupností
06. Biometrie a vícefaktorová autentizace
07. Kryptografické protokoly I - autentizační protokoly
08. Kryptografické protokoly II - IPsec
09. Kryptografické protokoly III - SSL/TLS
11. Zabezpečení elektronické pošty - S/MIME, PGP
12. Certifikát X.509, certifikační autorita, PKI
12. Zabezpečení mobilních a bezdrátových komunikačních sítí
13. Zabezpečení protokolů pro přenos hlasu v IP sítích
14. Elektronický podpis a časová razítka

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení, podmínky udělení zápočtu, BOZP
2. Kryptoanalýza monoalfabetických substitučních šifer
3. Kryptoanalýza polyalfabetických substitučních šifer
4. Kryptoanalýza transpozičních šifer
5. Kryptoanalýza asymetrických šifer
6. Test
7. Úvod do laboratorních úloh
8. Cyklus laboratorních úloh
9. Cyklus laboratorních úloh
10. Cyklus laboratorních úloh
11 .Cyklus laboratorních úloh
12. Cyklus laboratorních úloh
13. Zápočtový test
14. Zápočet

Literatura:

1) Menezes A, Vanstone S, van Oorschot P., Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1996, volně ke stažení na http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/
2) Burda K., Kryptografie kolem nás, Edice CZ.NIC, 2019, ISBN: 978-80-88168-52-2, volně ke stažení na https://knihy.nic.cz/#Kryptografie
3) Anderson R., Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, 2nd edition, Cambridge University, 2008, ISBN: 978-0470068526
volně ke stažení na https://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/book.html
4) Stamp M., Information Security - Principles and Practice, 3rd edition, Wiley, 2021, ISBN: 987-1119505907

Požadavky:

1. Modulární aritmetika, algebraická teorie čísel, základy statistiky a pravděpodobnosti.
2. Síťový model ISO/OSI, principy funkce počítačových sítí.
3. Programování ve vybraném vysokoúrovňovém jazyce (Python, Java, C#...)

Klíčová slova:

bezpečnost, autentizace, kryptografie, kryptoanalýza, utajení, integrita, kryptografický protokol

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK6_2018 Mobilní komunikace PV 2
MPEK8_2021 Komunikace a zpracování informace PV 2,4
MPEK5_2018 Komunikační sítě a internet PV 2
MPEK4_2018 Technologie internetu věcí PV 2


Stránka vytvořena 13.6.2024 17:51:20, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)