Popis předmětu - B2M37KDKA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M37KDKA Kódování v digitálních komunikacích
Role:PV Rozsah výuky:3P+1C
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Sýkora J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Sýkora J. Kreditů:6
Cvičící:Sýkora J. Semestr:L

Anotace:

Předmět rozšiřuje a prohlubuje témata základních kurzů teorie komunikace v následujících hlavních oblastech. 1) Pokročilé kapitoly teorie informace v kódování a teorie informace v komunikačních sítích vytváří základní rámec pro pochopení principů kódování v jedno-uživatelských a multi-node/multi-user scénářích. 2) Algebraické kódování představuje klasické partie blokových a konvolučních kódů. 3) Pokročilé kódovací techniky se zaměřují na turbo, LDPC, Space-Time kódy a Wireless Network Coding. 4) Pokročilé dekódovací techniky, zejména iterativní a multi-user dekódování, jsou základním nástrojem pro dekódování kódů přibližujících se kapacitě kanálu.

Osnovy přednášek:

1. Pokročilá teorie informace v kódování (coding theorem, feed-back, erasure, BSC, Outage Capacity)
2. Network Information Theory (1/2) (Rate Regions, Advanced MU Sharing)
3. Network Information Theory (2/2) (Rate Regions, Advanced MU Sharing)
4. Algebraické kódování (GF(M^m))
5. Blokové kódy (cyklické kódy)
6. Konvoluční kódy (nonrecursive/recursive, polynomial formalism, General Transfer Function)
7. Pokročilé kódování - Turbo-Codes
8. Pokročilé kódování - LDPC
9. Iterativní dekódování (Soft-In Soft-Out block, Forward-Backward algorithm)
10. Iterativní dekódování na faktorových grafech (FG Sum-Product algorithm)
11. Space-Time kódy - návrh a vlastnosti
12. Space-Time kódy (Block STC, Trellis STC, Layered STC)
13. Multi-User dekódování
14. Základy Wireless Network Coding (WNC, NC)

Osnovy cvičení:

1. Teorie informace a kodovací teorém v jednouživatelském systémy
2. Teorie informace a kodovací teorém v mnohouživatelském systému
3. Adaptivní systémy
4. Space-time MIMO systémy
5. Pokročilé algoritmy pro blokové a convoluční kódy
6. Turbo a LDPC kódy a iterativní dekódování
7. Space-time kódy

Literatura:

1. T. M. Cover, J. A. Thomas: Elements of Information Theory, John Wiley &Sons, ed.2, 2006
2. J. G. Proakis: Digital Communications. McGraw-Hill. 2001
3. Goldsmith: Wireless communications, Cambridge University Press, 2005

Požadavky:

Klíčová slova:

teorie informace v kodování, mnohouživatelské sítě, pokročilé kódování a dekódování, space-time kódy a MIMO systémy

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK6_2018 Mobilní komunikace PV 2
MPEK7_2018 Rádiové komunikace a systémy PV 2
MPEK4_2018 Technologie internetu věcí PV 2
MPEK8_2021 Komunikace a zpracování informace PV 2


Stránka vytvořena 21.6.2024 14:50:48, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)