Skupina předmětů - 2016_BEEKPV-K - Povinně volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | Č | D | E | M | S | T | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 72   Min. předmětů: 9 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BD5B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku 14KP+6KL CS Z,ZK Z 3 4 Mach P., Sedláček J.   13113
BD5B14ZVE Základy výkonové elektroniky 14KP+6KL CS Z,ZK Z 3 4 Lettl J.   13114
BD5B32DAT Datové sítě 14P + 6L CS Z,ZK Z 3 4 Boháč L.   13132
BD5B34SEE Senzory v elektronice a elektrotechnice 14KP+6KL   Z,ZK Z 3 4 Husák M.   13134
BD5B13VST Výkonové součástky a technologie 14KP+6KL CS Z,ZK L 4 4     13113
BD5B14ZSP Základy elektrických strojů a přístrojů 14KP+6KL CS Z,ZK L 4 4     13114
BD5B17TBK Technika bezdrátové komunikace 14KP+6KL CS Z,ZK L 4 4 Hudec P.   13117
BD5B37SAS Signály a soustavy 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 4 Fliegel K.   13137
BD5B13VVZ Výroba výkonových zařízení 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 4 Hájek J., Procházka R.   13113
BD5B14ZPO Základy elektrických pohonů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 4     13114
BD5B15EN1 Elektroenergetika 1 1,5 CS Z,ZK Z 5 4     13115
BD5B15EN2 Elektroenergetika 2 1,5 CS Z,ZK Z 5 4     13115
BD5B31CZS Číslicové zpracování signálů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 4 Pollák P., Sovka P.   13131
BD5B32DIT Digitální technika 1P + 1L CS Z,ZK Z 5 4 Lafata P.   13132
BD5B34MIT Mikroelektronika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 4 Jakovenko J.   13134
BD5B37AVT Audiovizuální technika 14KP+6KL CS Z,ZK L 5 4 Páta P.   13137
BD5B15EN3 Elektroenergetika 3 1,5 CS KZ L 6 4     13115
BD5B17ELD Elektrodynamika 14KP+6KS CS KZ L 6 4 Macháč J.   13117


Stránka vytvořena 19.6.2024 15:50:56, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)