Popis předmětu - BD5B14ZVE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD5B14ZVE Základy výkonové elektroniky
Role:PV Rozsah výuky:14KP+6KL
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:Lettl J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Lettl J. Kreditů:4
Cvičící:Bauer J., Lettl J. Semestr:Z

Anotace:

Předmět je zaměřen na základní typy výkonových polovodičových měničů, které se používají pro změnu parametrů elektrické energie. Studenti jsou seznámeni se základními principy, vlastnostmi a aplikacemi výkonových polovodičových měničů, jejich výhodami, nevýhodami, dimenzováním a jištěním.

Osnovy přednášek:

1. Historie, základní pojmy a definice výkonové elektroniky, výkonové polovodičové součástky a jejich chlazení.
2. Jednofázový jednopulzní usměrňovač s různými typy zátěže, časové průběhy veličin, základní charakteristiky.
3. Usměrňovače v uzlovém zapojení, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací charakteristiky.
4. Usměrňovače v můstkovém zapojení, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací charakteristiky.
5. Blokové schéma generátoru řídících impulzů, reverzační usměrňovače a jejich řízení.
6. Sériové a paralelní řazení výkonových polovodičových součástek, napěťové a proudové dimenzování.
7. Základy elektromagnetické kompatibility.
8. Střídavé měniče napětí, princip činnosti, vlastnosti.
9. Stejnosměrné měniče napětí, princip činnosti, vlastnosti.
10. Napěťové a proudové střídače, způsoby řízení.
11. Nepřímé a přímé měniče kmitočtu, maticové měniče.
12. Spolupráce výkonových polovodičových měničů se stejnosměrnými motory, pracovní režimy, způsoby řízení.
13. Spolupráce výkonových polovodičových měničů se střídavými motory, pracovní režimy, způsoby řízení.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Pokyny ke cvičením, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, seznámení s laboratoří, práce s osciloskopem
2. Označování výkonových polovodičových součástek, práce s katalogy
3. Jednopulzní usměrňovač, různé typy zátěže
4. Řízený usměrňovač v uzlovém zapojení
5. Řízený jednofázový můstkový usměrňovač
6. Řízený trojfázový můstkový usměrňovač
7. Reverzační řízený usměrňovač, okruhové proudy
8. Sériové a paralelní řazení výkonových polovodičových součástek
9. Kontrolní test, příklady
10. Zpětné vlivy řízeného usměrňovače na napájecí síť
11. Jednofázový měnič střídavého napětí
12. Měnič stejnosměrného napětí
13. Jednofázový napěťový střídač
14. Zápočet

Literatura:

1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007
2. Adámek, V., Gric, R., Pavlů, C., Petrásek, F.: Výkonová elektronika - laboratorní cvičení, skriptum FEL ČVUT
v Praze, Praha, 2007

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu: prezence podle studijního řádu, aktivita při řešení úloh, absolvování kontrolního testu, řádně zpracované a vyhodnocené protokoly z měření

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru PV 3


Stránka vytvořena 19.5.2024 15:50:46, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)