Popis předmětu - BD5B15EN1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD5B15EN1 Elektroenergetika 1
Role:PV Rozsah výuky:1,5
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Doležel I. Kreditů:4
Cvičící:Čerňan M., Doležel I. Semestr:Z

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy a topologiemi elektrických přenosových a distribučních soustav. Probrány jsou parametry klíčových prvků soustav, ustálené, přechodné a poruchové jevy, hlavní zásady dimenzování a chránění.

Osnovy přednášek:

1. Elektrizační soustava
2. Parametry venkovních vedení
3. Parametry kabelových vedení a transformátorů
4. Úbytky napětí a ustálené chody
5. Zkraty v ES
6. Zemní spojení v distribučních sítích
7. Stabilita přenosu
8. Elektrické ochrany generátorů a transformátorů
9. Elektrické ochrany vedení, jištění v sítích nn
10. Elektrické stanice
11. Uzemňování a dimenzování
12. Řízení frekvence a napětí v ES
13. Podpůrné a systémové služby
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

Studijní podklady jsou k dispozici na http://www.powerwiki.cz/wiki/EN2, kde jsou studentům zpřístupňovány aktuální studijní materiály pro teoretickou i výpočetní část, zadání samostatných prací a další podpůrné materiály včetně anglických verzí pro znalost terminologie. Blume, Steven Warren. Electric power system basics: for the nonelectrical professional [online]. Hoboken: Wiley, 2007 [cit. 2013-02-08]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470185810>;. ISBN 978-0-470-18581-0. El-Hawary, M. E. Introduction to electrical power systems [online]. New York: Wiley, 2008. IEEE Press series on power engineering [cit. 2013-02-08]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470411377>;. ISBN 978-0-470-41137-7. Hase, Yoshihide. Handbook of power system engineering. Chichester: Wiley, ?2007. xxvi, 548 s. ISBN 9780470033678. Kasicki, Ismail. Analysis and design of low-voltage power systems: an engineer's field guide. Weinheim: Wiley, ?2002. xxii, 387 s. ISBN 9783527602339. Kasikci, Ismail. Short circuits in power systems: a practical guide to IEC 60 909. Weinheim: Wiley, ?2002. xvi, 262 s. ISBN 9783527600465. Horowitz, Stanley H. a Arun G. Phadke. Power system relaying. 3rd ed. Chichester: Wiley, ?2008. xvi, 331 s. ISBN 9780470758786.

Požadavky:

Studenti zpracovávají semestrální práce z vybraných témat předmětu v rozsahu určeném a kontrolovaném příslušným vyučujícím. Práce jsou zadávány prostřednictvím http://www.powerwiki.cz/wiki/EN2, odevzdávání probíhá pomocí emailové komunikace, osobní konzultace jsou možné.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru PV 5


Stránka vytvořena 19.5.2024 15:50:46, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)