Popis předmětu - BD5B32DAT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD5B32DAT Datové sítě
Role:PV Rozsah výuky:14P + 6L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Boháč L. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bezpalec P., Boháč L. Kreditů:4
Cvičící:Bezpalec P., Boháč L. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BD5B32DAT

Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy komunikace v různých datových sítích a systémech. Cílem předmětu je poskytnout studentům širší přehled protokolové komunikace pro konkrétní typy nejčastěji používaných datových sítí. Předmět také umožňuje studentům nahlédnout do způsobů komunikace v síti Internet, včetně možnosti si prakticky vyzkoušet realizaci modelové datové sítě v laboratoři na reálných zařízeních a implementaci jednoduchých síťových aplikací. Cílem předmětu je také motivace studentů k dalšímu studiu dílčích detailů probírané širší problematiky datových sítí v ostatních předmětech oboru, čímž se snaží dát těmto detailům jednotný rámec a aplikačně-systémový vhled.

Cíle studia:

Student pochopí principy fungovaní komunikace v datových sítích, potažmo v Internetu.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do datových sítí, základní pojmy, rozdělení datových sítí, historický vývoj
2. Internet, virtualizace, Cloud, sociální sítě
3. Modely datové komunikace, formální zápis funkce komunikačního protokolu
4. Standardizace, procesy, dokumenty, formy zápisu
5. Protokoly, rozhraní a služby v Internetu. Příklady síťových aplikací
6. Komunikace mezi WWW klientem a serverem
7. Konferenční aplikace a sítě typu "peer-to-peer"
8. Adresace zařízení a základy směrování v sítích
9. Architektura systému doménových jmen
10. Přenos elektronické pošty v Internetu
11. Internet věcí a platformy pro vývoj aplikací M2M
12. Praktické základy funkce a aplikační použití technologií Ethernet, Wifi a bezdrátových senzorových sítí
13. Principy funkce a použití síťových prvků v datových sítích (hub, bridge, switch, router, gateway, balancer)
14. Základní principy správy a řízení datových sítí

Osnovy cvičení:

1. Opakovaní základních pojmů z oblasti datových sítí, BOZP
2. Zařízení v Labu. Produkty Cisco, sw analyzátor Wireshark
3. LAN - používaná media, parametry, měření.
4. LAB: Realizace universálního kabelážního rozvodu CAT5+
5. LAB: Realizace universálního kabelážního rozvodu CAT5+
6. LAB: El. Pošta - konfigurace a analýza protokolů DNS, SMTP, POP3.
7. LAB: El. Pošta - konfigurace a analýza protokolů DNS, SMTP, POP3.
8. LAB: Velká firemní síť - konfigurace směrování.
9. LAB: Velká firemní síť - konfigurace směrování.
10. LAB: Malá firemní síť - konfigurace ADSL, PPPoE, DHCP, NAT.
11. LAB: Malá firemní síť - konfigurace ADSL, PPPoE, DHCP, NAT.
12. LAB: Konfigurace eth. přepínače, VLAN
13. LAB: Konfigurace eth. přepínače, VLAN
14. Zápočet, náhradní měření.

Literatura:

Boháč, L. - Bezpalec, P. Datové sítě. Přednášky. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2011. Boháč, L. - Bezpalec, P. Komunikace v datových sítích. Cvičení. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006. Pužmanová, R. TCP/IP v kostce. Nakladatelství Kopp, 2004.

Požadavky:

nevyžaduje žádné specifické znalosti

Klíčová slova:

DNS, SMTP, WWW, ADSL, PPPoE, VLAN

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru PV 3


Stránka vytvořena 19.5.2024 15:50:46, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)