Popis předmětu - BD5B37AVT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD5B37AVT Audiovizuální technika
Role:PV Rozsah výuky:14KP+6KL
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Páta P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Fliegel K., Husník L., Klíma M., Páta P., Rund F. Kreditů:4
Cvičící:Husník L., Klíma M., Rund F. Semestr:L

Anotace:

Předmět je věnován základům multimediální techniky (audio a video) a zabývá se základy audio a video (zvuk a obraz) snímání, zpracování signálu, vysílání a distribuce, záznamu a reprodukce včetně fyziologie slyšení a vidění ve formě širokého přehledu těchto problémů. Poskytuje základní informace pro pochopení hlavních principů a systémových řešení v této oblasti.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy audiovizuální techniky. Především se zaměřením na získávání, zpracování, přenos a distribuce obrazu a zvuku. Zvláštní zřetel je kladen na pochopení fyziologických vlastností vidění a slyšení a jejich uplatnění v audiovizualní technice.

Obsah:

Přednášky probíhají konzultační formou. Laboratorní výuka ve formě soustředění je plně experimentální.

Osnovy přednášek:

1. Fyziologie a anatomie vidění, psychovizuální aspekty vidění
2. Fyziologie a anatomie slyšení, psychoakustické aspekty slyšení
3. Metody předzpracování obrazové informace
4. Elektroakustické měniče
5. Metody zdrojového kódování zvuku
6. Záznam a zpracování zvuku
7. Snímání a reprodukce obrazu, 3D reprodukce
8. Základy prostorové akustiky
9. Snímání zvuku, ozvučování
10. Zdrojové kódování obrazové informace
11, Přenosové video systémy, televize, IPTV
12. Základní měřicí metody v akustice
13. Aplikovaná obrazová technika, záznam video
14. Digitální fotografie, desktop polygrafie, holografie

Osnovy cvičení:

1. Fyziologické vlastnosti vidění - stanovení základních parametrů vizuálního vnímání
2. Multimediální signály - měření na typických rozhraních (např. SCART, HDMI)
3. Základní vlastnosti analogové a digitálních soustav BTV
4. Komprese obrazu - počítačová simulace a subjektivní vyhodnocení metod
5. Digitální fotoaparát - měření parametrů, rozšíření dynamického rozsahu (HDR), vyvážení bílé
6. Obrazové displeje - měření základních parametrů, převodní charakteristika
7. Řešení zvukového pole
8. Základní problémy akustiky - výpočetní metody řešení kmitajících struktur
9. Měření směrových charakteristik snímačů, činitel a index směrovosti, výkon
10. Vlastnosti sluchového systému, poslechové testy, principy vyhodnocení
11. Měření impedance reproduktoru v uzavřené a basreflexové ozvučnici
12. Návrh a měření reproduktorových výhybek a reproduktorových soustav
13. Záznamová média - kompaktní disk, magnetický pásek, DVD, MD
14. Test

Literatura:

1. Klíma, M., Bernas, M., Hozman, J., Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. Skripta ČVUT, Praha
1996. 2. Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River : Pearson, 2002.
3. Bovik, A. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier Academic Press, New York, 2005.
4. Vít, V. Televizní technika - přenosové barevné soustavy. Praha: BEN-Technická literatura, 1997.
5. Saleh, B.E.A., Teich, M.C.: Základy fotoniky. (4 svazky), Matfyzpress, Praha 1994-1996.
6. Borwick, J.: Loudspeaker and Headphone Handbook, Focal Press, 1997, ISBN: 0240513711
7. další podklady vhodné pro kombinovanou formu studia jsou v systému moodle

Požadavky:

Knowledge of fundamentals from mathematics and physics.

Klíčová slova:

Multimediální technika, zvuk, obraz, fotografie.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru PV 5


Stránka vytvořena 19.5.2024 15:50:46, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)