Skupina předmětů - 2015_BJKA - Jazykové kurzy anglické

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Jazykové kurzy anglické
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 6   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B0B04A21 Anglický jazyk A2-1 2s CS Z Z   0     13104
B0B04A22 Anglický jazyk A2-2 2s   Z L   0     13104
B0B04B11 Anglický jazyk B1-1 2C   Z Z   0     13104
B0B04B12 Anglický jazyk B1-2 2C   Z L   0 Saláková D.   13104
B0B04B21 Anglický jazyk B2-1 2C   Z Z   3 Saláková D.   13104
B0B04B22 Anglický jazyk B2-2 2C   Z Z,L   3 Jennings P.   13104


Stránka vytvořena 8.6.2023 05:50:00, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)