Popis předmětu - B0B04A21

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B04A21 Anglický jazyk A2-1
Role:V Rozsah výuky:2s
Katedra:13104 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:0
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B04A21, https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/A/B04A21/

Anotace:

Kurz je určen pro studenty - začátečníky, kteří ale již mají základní znalost angličtiny alespoň A1 SERR. Cílem je zvládnutí základů angličtiny.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B04A0Z

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B04A0Z

Cíle studia:

Cílem je zvládnutí základů angličtiny

Obsah:

Kurz je určen pro studenty- začátečníky, kteří ale již mají základní znalost angličtiny alespoň A1 SERR.

Osnovy přednášek:

1. týden Úvod do studia angličtiny na FEL
Opakování Pozdravy, představování
2. týden Sea
Minulý čas
3. týden Solo
Minulý čas pokr.
4. týden Review 1
Test 1
5. týden Looks
Popisy, číslovky
6. týden Looks
Čísla, přítomný průběhový čas
7. týden Reality
TV programmes
8. týden Reality
Vyjadřování budoucího času
9. týden Review 2
Test 2
10. týden Things
Shopping, money
11. týden Things
Stupňování příd. jmen, porovnávání
12. týden Energy
Frekvenční výrazy, části těla
13. týden Energy
Too / enough + přídavné jm., should
14. týden Review 3
Test 3 Udělování zápočtů Požadavky na zápočet: Aktivní účast v hodinách, pečlivá domácí příprava, splnění testů a pravidelná docházka (max. 2 absence). Minimální hranice úspěšnosti u testu je 65%. Vyučující může použít další doplňkové a rozšiřující materiály a přizpůsobit tempo a obsah výuky posluchačům kurzu.

Osnovy cvičení:

Cíl kurzu: Zvládnutí základů angličtiny. Poslech: Dialogy (nakupování, volný čas, konverzace v restauraci, orientace ve městě). Čtení: Informační texty, běžné zprávy, jednoduchý odborný text. Mluvený projev: Pozdravy, představování, cestování, konverzace v obchodě a restauraci, zdvořilá žádost, dotaz na cestu, vysvětlení směru, vyprávění, každodenní aktivity. Psaný projev: Vyprávění o osobních zážitcích, o prázdninách, o rodině, o okolním prostředí. Mluvnice: Vyjadřování přítomnosti a budoucnosti, otázky a zápor, množné číslo podstat. jmen, zájmena osobní, ukazovací a přivlastňovací, určitý a neurčitý člen, slovosled, základní předložky a příslovce, počitatelnost, trpný rod a způsobová slovesa.

Literatura:

Studijní literatura: povinná - materiály K 13104 http://jazyky.feld.cvut.cz Kay, S., Jones, V.: Inside Out SB Elementary doporučená - Murphy, R.: Essential English Grammar (1.díl) kapesní slovník A - Č a Č - A (nakl. Fragment)

Požadavky:

nejsou

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru V
BPEK_2018 Před zařazením do oboru V
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika V
BPOI3_2018 Software V
BPOI2_2018 Internet věcí V
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd V
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru V
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management V
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru V
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru V
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru V
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru V
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika V
BPOI3_2016 Software V
BPOI2_2016 Internet věcí V
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru V
BPEK_2016 Před zařazením do oboru V
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management V


Stránka vytvořena 20.4.2024 17:50:40, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)