Popis předmětu - B0B04B12

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B04B12 Anglický jazyk B1-2
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:0
Cvičící:Havlíčková M., Jennings P., Saláková D., Ynsua M. Semestr:L

Webová stránka:

https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/A/B04B12/

Anotace:

Cílem je prohloubení a rozšíření základních znalostí obecné angličtiny a zvládnutí základů odborného jazyka, práce s textem, rozšíření slovní zásoby, porozumění mluvené angličtině.

Cíle studia:

Druhá část dvoudílného kurzu, který studentovi umožňuje dostat se na úroveň státní maturity B1 SERR, se kterou se počítá při jeho nástupu do studia.

Obsah:

Druhá část dvoudílného kurzu, který studentovi umožňuje dostat se na úroveň státní maturity B1 SERR, se kterou se počítá při jeho nástupu do studia.

Osnovy přednášek:

Week 1 Introduction, General Information Revision: text CTU from the winter semester G - Forms Expressing Future Week 2 E - commerce G - 1st and 2nd conditional with modals HW: Advantages and Disadvantages of E-commerce Revision: mathematical expressions Week 3 Shapes of the World G - Passive in all tenses Week 4 Green IT G - Verbs with suffix -ise /-ize HW: Technical Process Description (passive voice) Week 5 Revision for the Midterm Test G - Present Perf. Continuous Week 6 Midterm Test (35-45 min) Midterm Test Correction Week 7 Waste Recycling Plant G - Phrasal verbs with on and off (they are included in TW7) G - Reported speech + Sequence of tenses Week 8 Writing a C.V. - requirements, Cover Letter (teacher's own materials) G - Reported speech + Sequence of tenses (continued) HW: Cover Letter and CV Week 9 Geothermal Energy G - Relative Clauses defining and non-defining Week 10 Telecommunications G - Modals and Adverbs, Expressing probability, possibility and necessity Week 11 G - Remaining exercises from the grammar packet Deadline for Cover Letter and CV Week 12 Final Term Test (90 min) Week 13 Final Test Checking, Credits Week 14 Reserve Class ___________________________________________________ ***NOTE: Teachers are invited to supplement or omit any exercises and assignments according to their group level. Requirements for "zápočet":A student is due to write two tests and get 65% of total points at minimum for each. A student is supposed to work actively during classes and work independently on home assignments. Requirements will be specified by each teacher during the first class of the term.

Osnovy cvičení:

Broadening the basic knowledge of general English; mastering basic specialised language; focusing on text analysis and vocabulary expansion; understanding spoken English.

Literatura:

[1] soubor materiálů K 13104 na serveru - http://jazyky.fel.cvut.cz

Požadavky:

žádné

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru V
BPEK_2018 Před zařazením do oboru V
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika V
BPOI3_2018 Software V
BPOI2_2018 Internet věcí V
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd V
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru V
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management V
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru V
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru V
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru V
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru V
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika V
BPOI3_2016 Software V
BPOI2_2016 Internet věcí V
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru V
BPEK_2016 Před zařazením do oboru V
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management V
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru V
BPSIT Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 11.12.2023 15:51:06, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)