Popis předmětu - BE3M38INA1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE3M38INA1 Integrated avionics
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:EN
Garanti:Roháč J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Roháč J., Šipoš M. Kreditů:6
Cvičící:Roháč J., Šipoš M. Semestr:L

Anotace:

The course Integrated Modular Avionics (IMA) focuses on a modern concept of the approach to the development and design of aircraft electronics (avionics), where the transition from distributed HW systems to SW blocks. They use high-speed connections to exchange data in applications related to paid air transport. The existing regulatory basis and airspace sharing define the requirements for the accuracy, reliability, and functionality of electronic systems even in the event of a failure. In the course, students will learn details about the requirements for so-called safety-critical multi-sensor systems, methods of data processing from predetermined systems, fault detection methods, selection of primary computer and control system in parallel architectures, bus technology, and methods of testing/certification of aircraft instruments.

Cíle studia:

The goal of the study is to gain a practical view of data processing in aviation and its use for flight control.

Obsah:

Předmět Integrovaná avionika se zaměřuje na moderní koncept přístupu k vývoji a návrhu letadlové elektroniky (avioniky), kde se přechází od distribuovaných HW systémů k SW blokům. Ty si pomocí vysokorychlostních pojítek vyměňují data v aplikacích spojených s placenou leteckou přepravou osob. Existující předpisová základna a sdílení leteckého prostoru definují požadavky na přesnost, spolehlivost a funkčnost elektronických systémů i v případě výskytu poruchy. V předmětu se studenti dozvědí detaily ohledně požadavků na tzv. safety-critical multi-senzorové systémy, metody zpracování dat z přeurčených systémů, metody detekce poruch, způsob volby primárního výpočetního a kontrolního systému v paralelních architekturách, sběrnicové technologie a metody testování/certifikace leteckých přístrojů.

Osnovy přednášek:

1) Integrated modular avionics - its development, standardization, architecture, and use (A380, B787).
2) Aircraft architecture. Aircraft buses ARINC 429, 629, 659. CSDB, ASCB.
3) AFDX aircraft buses, MIL-1553, STANAG 3910.
4) Industrial buses in aviation - CAN, CANaerospace. High speed and secure buses - SpaceWire, TTP, FlexRay, IEEE-1394.
5) Methods of analysis and testing of EMI and EMS aircraft systems. Design rules for aircraft systems from the EMC point of view.
6) The concept of Performance-Based Navigation (PBN), related requirements for sensor equipment, and accuracy of measured quantities.
7) Statistical data processing from redundant systems. Use of parallel / serial architectures and their limits. Use in data captured in aeronautical applications.
8) The concept of Failure Detection Isolation and Recovery (FDIR) in parallel redundant systems. Example of use in electronics of the control and monitoring system of aircraft engines FADEC.
9) Integrated sensor systems, methods of integration, and data sharing. Modeling of sensor systems. Use of models for condition monitoring and error detection (FDIR).
10) Software and its architecture, design of avionic systems - requirements, analysis of performance, reliability, and security. Demonstration of competency and life cycle.
11) Certification process in the design of avionics systems - requirements, analysis of performance, reliability, and safety. ICAO, EASA, aviation law, non-transferred products.
12) TSO standard, requirements, and expected outputs for SW certification according to DO-178 and HW according to DO-160. Examples.
13) Simulation systems and their categories. GPWS Dangerous Approach Warning System.
14) Cybersecurity, data access and security in on-board systems, and data sharing with air traffic control.

Osnovy cvičení:

Literatura:

- Cary R. Spitzer: Digital Avionics Handbook, Second Edition, Avionics: Development and Implementation, CRC Press, 2007, ISBN: 978-0-8493-8441-7. - Advanced Avionics Handbook, U.S. Department Transportation, Federal Aviation Administration, 2009. - Moir, Seabridge: Military Avionics Systems, John Wiley & Sons, 2006, ISBN: 2006. - Cary R. Spitzer: Digital Avionics Systems: Principles and Practice, Second Edition, 1993, 978-1-930665-12-5. - Moir, Seabridge, Jukes: Civil Avionics Systems, Second Edition, John Wiley & Sons, 2003. - Moir, Seabridge: Aircraft Systems Mechanical, electrical, and avionics subsystems integration, Third Edition, John Wiley & Sons Ltd, 2008. Recommended literature is available at the lecturer.

Požadavky:

Processing of laboratory tasks and submission of required reports. Processing of individual work.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKYR_2021 Před zařazením do oboru PV 2


Stránka vytvořena 29.3.2023 05:50:29, semestry: Z/2024-5, Z,L/2022-3, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)