Popis předmětu - B3B35PAR1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3B35PAR1 Programování automatů a robotů
Role:PV Rozsah výuky:1P+3L
Katedra:13135 Jazyk výuky:CS
Garanti:Burget P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Burget P., Hlinovský M. Kreditů:6
Cvičící:Burget P., Cezner P., Hlinovský M. Semestr:L

Anotace:

V rámci tohoto předmětu budou mít studenti možnost uplatnit dosud získané znalosti z programování, řízení i měření v prostředí, jenž je blízké průmyslovým aplikacím. S využitím průmyslových komponent se naučí navrhovat a vytvářet programy pro řídicí systémy, ať už se jedná o programovatelné automaty nebo roboty. Při návrh programů budou postupovat od analýzy problému přes vytvoření modelu řízení až po jeho implementaci na cílové platformě. Naučí se vnímat řešení problému optikou průmyslových komponent, které mají určitá omezení co do rozsahu použitelných možností.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do programovatelných automatů (PLC), časovače, čítače.
2. Strukturování programu, typy programových bloků, způsoby jejich vykonávání a předávání dat.
3. Vyšší programovací jazyky, ukotvení ve standardu IEC 61131-3. Doporučené techniky programování.
4. Modularita strojů, chování strojů standardizované podle ISA-TR88 (PackML). Hierarchická organizace strojů, nadřazené řízení.
5. Simulace robotických buněk, virtuální zprovoznění. Online a offline programování robotů.
6. Připojení robotů přes průmyslové komunikace. Základy komunikace PROFINET.
7. Bezpečnost strojů a robotických pracovišť.

Osnovy cvičení:

Cvičení tvoří základ předmětu, neboť si zde studenti vyzkouší praktické úlohy od základů programování PLC přes práci v simulačním prostředí pro detailní simulaci robotických buněk, virtuální zprovoznění až po zprovoznění fyzického robota řízeného PLC. Jednotlivé úlohy jsou členěny do těchto skupin:
1. Úvod do logických funkcí, časovačů a čítačů realizovaných v PLC. Základy programování v nižším programovacím jazyku.
2. Simulace robotické buňky.
3. Řízení robotické buňky. Návrh řídicího programu za dodržení principů správného psaní kódu a strukturování programu podle PackML. Použití vyššího programovacího jazyka. Tvorba obrazovek pro operátorský panel. Virtuální zprovoznění simulované robotické buňky vytvořené v předchozí úloze.
4. Řízení fyzické robotické buňky jako pokračování předchozí buňky. Přenos programu ze simulačního prostředí do robota, zohlednění fyzických vlastností robotické buňky, nastavení báze robota a báze nástroje. Ověření robotického programu i nadřazeného řízení.

Literatura:

1. Karl-Heinz John, Michael Tiegelkamp: IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems. 2nd edition. Springer, 2010. ISBN 978-3-642-12014-5
2. Uživatelské manuály programovacího prostředí a prostředí pro tvorbu simulací.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru PV 4,6


Stránka vytvořena 7.12.2023 09:53:31, semestry: L/2022-3, Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)