Popis předmětu - B3B35JVC

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3B35JVC Jak vyrobit (téměř) cokoli
Role:PV Rozsah výuky:2P+4L
Katedra:13135 Jazyk výuky:CS
Garanti:Zemánek J. Zakončení:KZ
Přednášející:Zemánek J. Kreditů:6
Cvičící:Pučejdl K., Zemánek J. Semestr:L

Webová stránka:

https://b232_b3b35jvc.pages.fel.cvut.cz/prednasky/

Anotace:

Studenti se prakticky naučí, jak používat softwarové a hardwarové nástroje pro tvorbu programovatelných projektů pomocí digitální výroby. Nástroje a témata pokrývají: úvod do CAD/CAM, laserové vyřezávání, 3D tisk a skenování, počítačem řízené obrábění, návrh elektroniky, senzory a aktuátory, programování mikrokontrolérů, drátovou a bezdrátovou komunikaci, formování, atd. Získané dovednosti lze využít pro osobní výrobu, prototypování produktů, výrobu vědeckých přístrojů nebo uměleckých předmětů. Setkání se studenty budou mít následující strukturu: diskuze předchozího zadání s ukázkou vybraných řešení, krátká přednáška na dané téma, praktický kurz pro následující úkol. Předmět vrcholí závěrečným projektem, který by měl využívat co nejvíce z probraných témat. Kromě cvičení budou vyučující k dispozici pro pomoc s praktickou prací na úkolech v rámci konzultací. Důležitým prvkem předmětu je, že každý student průběžně dokumentuje svou práci na osobních webových stránkách, které slouží nejen jako jeho osobního portfólio, ale přispívají také ke sdílení znalostí a zkušeností.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, bezpečnost, dokumentace, software (úkol: vytvořte stránky a náčrtek nápadu na závěrečný projekt)
2. Návrh mechaniky, 2D CAD, laserové vyřezávání (úkol: navrhněte parametrické 2D objekty, např. skládačku)
3. 3D návrh, 3D skenování a tisk, formování (úkol: navrhněte malý 3D objekt)
4. Elektronické obvody, laboratorní přístroje, nepájivé pole, představení mikrokontroléru (úkol: sestavte obvod s tlačítky a LED)
5. Rychlé prototypování, motory, pohyb (úkol: vyrobte kinetickou sochu)
6. Programování elektroniky (úkol: naprogramujte mikrokontrolér, aby řídil nějaký výstup na základě vstupu)
7. Senzory a vstupní zařízení (úkol: postavte obvod po měření nějaké fyzikální veličiny)
8. Aktuátory a výstupní zařízení (úkol: naprogramujte mikrokontrolér, aby obsluhoval nějaké výstupní zařízení)
9. Síťová komunikace a Internet věcí (úkol: ovládejte projekt z lokální sítě, posílejte nebo získávejte data z Internetu)
10. Počítačem řízený stroj (úkol: postavte nějaký stroj ovládaný z počítače nebo telefonu)
11. Propojení s počítačem, programování aplikace (úkol: vytvořte aplikaci pro vizualizaci dat na PC)
12. Práce na závěrečném projektu
13. Práce na závěrečném projektu
14. Práce na závěrečném projektu
Předmět je inspirován kurzem „How to Make (Almost) Anything“ na MIT a „Introduction to Digital Fabrication“ na Harvardu.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru PV 4,6


Stránka vytvořena 29.5.2024 12:50:51, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)