Popis předmětu - B3B38OTE1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3B38OTE1 Obvodové techniky
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Holub J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Holub J. Kreditů:6
Cvičící:Holub J., Roztočil J., Vedral J. Semestr:L

Anotace:

Studenti se seznámí se základními typy obvodů a konstrukčních bloků číslicových přístrojů a zařízení. Důraz je kladen na návaznosti jednotlivých obvodů z hlediska přesnosti u analogových resp. analogově-číslicových obvodů.
1. Struktura číslicových měřicích přístrojů a generátorů signálu
2. Přímo vázané zesilovače a útlumové články
3. Izolační a modulační zesilovače
4. Obvody pro převod střední a efektivní hodnoty, detektory špiček
5. Obvody pro kmitočtovou úpravu signálu, oscilátory, směšovače
6. Referenční zdroje napětí a proudu, sinusové a funkční generátory
7. Návrh řetězců a kanálů analogových bloků - úrovně signálu, linearita, rušení
8. Spínací a vazební obvody
9. Časová a amplitudová diskretizace signálu, vzorkovače, chyby
10. Pokročilé analogově-číslicové převodníky
11. Číslicově-analogové převodníky, rekonstrukce signálu
12. Číslicové obvody pro měření kmitočtu a fáze, fázová synchronizace, přímá číslicová syntéza
13. Obvody pro realizaci rozhraní pro připojení ke sběrnicím
14. Návrh analogové a číslicové části z hlediska vlastního vyzařování a odolnosti proti rušení
Laboratorní cvičení první části semestru probíhají na vhodných univerzálních přípravcích, umožňujícím studentům pracovat s HW efektivním a zároveň tvůrčím způsobem. Ve druhé části semestru budou laboratorní cvičení řešena formou individuálního projektu, jehož obsahem je návrh a realizace modelu bloku analogového předzpracování signálu a porovnání jeho vlastností s profesionálním výrobkem.

Obsah:

Studenti se seznámí se základními typy obvodů a konstrukčních bloků číslicových přístrojů a zařízení. Důraz je kladen na návaznosti jednotlivých obvodů z hlediska přesnosti u analogových resp. analogově-číslicových obvodů.
1. Struktura číslicových měřicích přístrojů a generátorů signálu
2. Přímo vázané zesilovače a útlumové články
3. Izolační a modulační zesilovače
4. Obvody pro převod střední a efektivní hodnoty, detektory špiček
5. Obvody pro kmitočtovou úpravu signálu, oscilátory, směšovače
6. Referenční zdroje napětí a proudu, sinusové a funkční generátory
7. Návrh řetězců a kanálů analogových bloků - úrovně signálu, linearita, rušení
8. Spínací a vazební obvody
9. Časová a amplitudová diskretizace signálu, vzorkovače, chyby
10. Pokročilé analogově-číslicové převodníky
11. Číslicově-analogové převodníky, rekonstrukce signálu
12. Číslicové obvody pro měření kmitočtu a fáze, fázová synchronizace, přímá číslicová syntéza
13. Obvody pro realizaci rozhraní pro připojení ke sběrnicím
14. Návrh analogové a číslicové části z hlediska vlastního vyzařování a odolnosti proti rušení
Laboratorní cvičení první části semestru probíhají na vhodných univerzálních přípravcích, umožňujícím studentům pracovat s HW efektivním a zároveň tvůrčím způsobem. Ve druhé části semestru budou laboratorní cvičení řešena formou individuálního projektu, jehož obsahem je návrh a realizace modelu bloku analogového předzpracování signálu a porovnání jeho vlastností s profesionálním výrobkem.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Stephan, K.: Analog and Mixed-Signal Electronics, 1st Edition. Wiley 2015, ISBN: 978-1-118-78266-8 Vedral, Svatoš: Analog Signal Processing and Digitization in Measurement. Česká technika, 2020. ISBN: 978-80-01-06717-8

Požadavky:

Písemná a ústní zkouška, docházka na cvičení, odevzdání lab. protokolů v kvalitě, uznané cvičícím předmětu. https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=4878

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru PV 4,6


Stránka vytvořena 3.12.2023 17:51:11, semestry: Z/2024-5, L/2022-3, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)