Průchod: Specializace Zpracování obrazu - doporučený průchod, Plán: Lékařská elektronika a bioinformatika - Specializace Zpracování obrazu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Lékařská elektronika a bioinformatika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Zpracování obrazu

Studijní plán: Lékařská elektronika a bioinformatika - Specializace Zpracování obrazu
Doporučený průchod: Specializace Zpracování obrazu - doporučený průchod

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BAM31LET Lékařská technika 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Havlík J.   13131
P B4M36SAN Statistická analýza dat 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Kléma J.   13136
PS B4M33PAL Pokročilá algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Průša D.   13133
PS BE4M33SSU Statistical Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 6 Franc V.   13133
PV   Povinně volitelné předměty         6      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BAM31BSG Biologické signály 2P+2L CS Z,ZK L 6 Čmejla R.   13131
P BAM33ZSL Zobrazovací systémy v lékařství 2P+2C CS Z,ZK L 6 Kybic J.   13133
PS B4M33MPV Metody počítačového vidění 2P+2C CS Z,ZK L 6 Matas J.   13133
PS B4M35KO Kombinatorická optimalizace 3P+2C CS Z,ZK L 6 Hanzálek Z.   13135
PV   Povinně volitelné předměty         6      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BMPROJ6 Diplomový projekt 0p+6s CS Z Z,L 6 Čmejla R., Fabián V., Kybic J.   13000
PS BAM33ZMO Zpracování medicínských obrazů 2P+2C CS Z,ZK Z 6 Kybic J.   13133
PV   Povinně volitelné předměty         12      
V   Volitelné odborné předměty         6      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 30     13000


Stránka vytvořena 16.6.2024 17:51:33, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)