Popis předmětu - BAM31BSG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BAM31BSG Biologické signály
Role:P, PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:Čmejla R. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Čmejla R. Kreditů:6
Cvičící:Čmejla R., Chrtková I., Šlapal F. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAM31BSG

Anotace:

Náplní předmětu jsou nativní a evokované biosignály používané v různých klinických borech současné medicíny a metody jejich snímání, zpracování, záznamu a vyhodnocování v časové a frekvenční oblasti. U významných biosignálů jsou studenti seznámeni s jejich genezí, fyziologickou podstatou, charakteristikami signálů nutných pro konstrukci přístrojů a případně s fyzikálními a matematickými modely. V laboratorních úlohách mají studenti příležitost ke snímání vlastních biologických signálů a k jejich následnému zpracování v programovém prostředí MATLAB.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A6M31BSG

Cíle studia:

Cílem studia je získání teoretických i praktických znalostí o biologických signálech; jejich genezi, snímání, analýze a zpracování.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, biosignály, rozdělení, parametry
2. Geneze biologických signálů, membránové potenciály, modelování el.vlast. neuronů
3. Signály nervů a kosterních svalů, ENG, parametry a zpracování EMG, analýza únavy
4. Signály srdce, svodové systémy EKG, vektor depolarizace, elektrická srdeční osa
5. Popis křivky EKG v čas. a frekv. oblasti, základní obrazy EKG, VKG, rušení a filtrace
6. Polygrafické metody v kardiologii, fonokardiografie, pletysmogram, detekce vln, HRV
7. Plicní funkce
8. Elektrická aktivita žaludku, elekrogastrogram
9. Geneze signálů mozku, svodový systém pro EEG, rytmy, normální EEG, analýzy, artefakty
10. Abnormální EEG, grafoelementy paroxysmální aktivity, evokované potenciály
11. Signály zrakového ústrojí, EOG, ERG, polysomnografie, klasifikace spánkových cyklů
12. Geneze signálů sluchového ústrojí, kochleární implantát a kódovací strategie
13. Hlas a řeč, F0, formanty, charakteristiky hlasu, poruchy řeči, fonetogram
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Měření doby reakce
2. Měření rychlosti šíření elektrického vzruchu
3. EMG
4. EKG
5. Potlačení rušení a artefaktů
6. FKG, PPG, detekce vln, HRV
7. Plicní funkce
8. EGG
9. EEG
10. Filtrace, korelace, spektra
11. EOG
12. Kódovací strategie
13. Hlas a řeč, F0, formanty, fonetogram
14. Zápočet

Literatura:

1. Svatoš, J.: Biologické signály I - geneze, zpracování a analýza. Praha: ČVUT 1995
2. Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství, Academia 2006
3. Penhaker, M. a kol.: Lékařské diagnostické přístroje. Ostrava 2004
4. Trojan, S. a kol.: Lékařská fyziologie, GRADA 1994
5. Zpracování biologických signálů - návody k laboratorním úlohám (dokumenty v pdf jsou dostupné v učebně)

Požadavky:

Odevzdání semestrální práce na téma Zpracování biologických signálů v Matlabu

Klíčová slova:

Biologické signály

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů PV 2
MPBIO1_2018 Bioinformatika P 2
MPBIO4_2018 Zpracování signálů P 2
MPBIO3_2018 Zpracování obrazu P 2
MPBIO2_2018 Lékařská technika P 2


Stránka vytvořena 30.5.2024 17:50:46, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)